یافتن پست: #تقدیم

فقط خدا
DSC_0624-1.jpg فقط خدا
{-95-}
نوه خانواده (من)امشب گل کاشت!!{-77-}{-48-}


وی بادیدن این شاخه گل شمعدانی زیبا در گلدان خانه مادربزرگش هیجان زده شده و از شدت هیجان و ناخواسته باعث شکستن این شاخه گل زیبا شد{-52-}{-59-}:وای:اشک{-124-}

هنگام برگشتن به خانه به وی گفتند دسته گلی که به آب دادی رو بردار با خودت ببر{-131-}{-137-}

s-h-k
s-h-k
شادی را " تقسیم "
خوبی را " تفهیم "
و عشق را " تقدیم " کنیم!

برای زنده ماندن
"دو خورشید لازم است"
"یکی در آسمان
و یکی در قلب"...!

Z²_82_21²5
Z²_82_21²5
مصرع دوم بیته ۵ تقدیم به شوما:دی@payam158

بمون ولی به خاطر غرور خسته ام برو

برو ولی به خاطر دل شکسته ام بمونبه موندن تو عاشقم به رفتن تو مبتلا

شکسته ام ولی برو ، بریده ام ولی بیاچه گیج حرف می زنم ، چه ساده درد می کشم

اسیر قهر و آشتی میون آب و آتشمچه عاشقانه زیستم چه بی صدا گریستم

چه ساده با تو هستم و چه ساده بی تو نیستمتو را نفس کشیدم و به گریه با تو ساختم

چه دیر عاشقت شدم چه دیرتر شناختمتو با منی و بی توام ببین چه گریه آوره

سکوت کن سکوت کن سکوت حرف آخرهببین چه سرد و بی صدا ببین چه صاف و ساده ام

گلی که دوست داشتم به دست باد داده امبمون که بی تو زندگی تقاص اشتباهمه

عذاب دوست داشتن تلافی گناهمه

dearyourselfd
1053500x704_1421671120788892.jpg dearyourselfd

گل های رز امضای بر روى زمین هستند
به که زیباترین امضاى [لینک ]

فقط خدا
1463502810961898_large.jpg فقط خدا
ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﻡ.

ﺩﻭﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ،ﺯﯾﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ،ﻭ ﺭﻭﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ،
ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ،ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻂ ﺯﺭﺩ،ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻂ ﺳﺒﺰ...

ﺩﻭﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ!
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.
ﺧﻮﺩﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﺯﯾﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻂ ﺯﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﻢ!ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ!
ﻣﺜﻞ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺬﯾﺒﺸﺎﻥ.

ﺭﻭﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻭ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺧﻄﯽﻣﯿﮑﺸﻢ
ﺳﺒﺰ ﺳﺒﺰ ﺗﺎ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ...
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ که ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻓﺮﻗﺸﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ
ﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﮐﻼﻣﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ.
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺏ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﮋﻩ ﻫﺎ ﺁﻭﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺎ ﻭﺟﺐ ﺑﻪ ﻭﺟﺐ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ.:)

payam
Bijan-Mortazavi-Ashegh-Naboodi.jpg payam
عاشق نبودی - بیژن مرتضوی (تقدیم به ....) [لینک ]

payam
thumb_HamMihan-2018726865541037881544647303.2721.jpeg payam
تقدیم به ....

payam
Pouya-Mahtab.jpg payam
ظهر آدینه تون بخیر
مهتاب - پویا (جدید) - تقدیم به .... [لینک ]

payam
Moein-Khooneye-Arezoo.jpg payam
معین (خونه آرزو) تقدیم به بهترین
داری میری از خونه ی آرزو جدا میشم از تو چه آواره
کنارت نمیزارم از زندگیم برو زندگی کن بزارم کنار
پی آرزوهای بد از منی منم غصه هام رو به دوش میکشم
میتونیم از عشقت بمیرم ولی نمیتونم عشق یکی دیگه شم
واست بهترین ها میخوام چون واسه اولین بار فهمیدمت
واسه آخرین بار عاشق شدم واسه اولین بار بخشیدمت
به امید رویای بوسیدنت به عشق تو چشمام رو خواب میکنم
اگه صد دفعه باز به دنیا بیام میدونم تو رو انتخاب میکنم

پی آرزوهای بد از منی منم غصه هام رو به دوش میکشم
میتونیم از عشقت بمیرم ولی نمیتونم عشق یکی دیگه شم
واست بهترین ها میخوام چون واسه اولین بار فهمیدمت
واسه آخرین بار عاشق شدم واسه اولین بار بخشیدمت
به امید رویای بوسیدنت به عشق تو چشمام رو خواب میکنم [لینک ]

payam
FD11802.jpg payam
@zira تقدیم به آبجی کوچیکه خودم.

payam
405-805-large.jpg payam
@wolf وسواسم رو چشات (تقدیم به بهترین) [لینک ]

payam
mohammad-alizadeh-khateret-takht-2018-11-19-19-07-16.jpg payam
@wolf تقدیم به بهترین [لینک ]

payam
137974_24361896.jpg payam
@wolf تقدیم به بهترین
تو که نیستی هوا یه جوریه انگار خفس
بذار ببینمت قول میدم آخرین دفعس
تو که نیستی درارو بستم حبسم با خودم [لینک ]

payam
payam
@zira تقدیم به خواهر گلم زهرای عزیز [لینک ]

payam
payam
@wolf نفسم - تقدیم به بهترین [لینک ]

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو