یافتن پست: #تـووو

ali
ali

عطـــرِ را
با خـودش آورد
و گفت
روزیِ عشاق با خداونـــد است

LOEY♡
LOEY♡
ی ذره ب غیرتتون بر بخوره خا ی چیزی بگین -عصبیم-

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ