یافتن پست: #تـو

فقط خدا
فقط خدا


روزی پر از عشق و مـحبت
روزى پر از موفقيت و شادى
روزى پر از خنده و دلخوشى
و روزی پر از خبر های خوب
براتون آرزومندم

{-180-}شـنـبـه‌تـون گــلبــارون{-180-}

فقط خدا
فقط خدا
تقــدیم بـه تـویــــی کـه نـدارمـــت:

میان تمام نداشتن هادوستت دارم؛

شانس دیدنت راهرروز ندارم ولی دوستت دارم؛

وقتی دلم هوایت رامیکندحق شنیدن صدایت راندارم ولی دوستت دارم؛

وقت هایی که روحم دردداردومیشکند شانه هایت رابرای گریستن کم دارم ولی دوستت دارم؛

وقت دلتنگی هایم،آغوشت رابرای آرام شدن ندارم ولی دوستت دارم؛


آری همه ی وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت؛
ومیان تمام نداشتن هابازهم باتمام وجودم دوست دارمت:قلب


Negar
IMG_20181124_222313_853.jpg Negar
@Hamed_R
بودنت را دوست دارم
وقتی مرا دربر میگیری
و به آغوشت سفت مرا می فشاری
وادارم میکنی که به هیچکس فکر نکنم
جـز تـو ... ✨

【wolf】
【wolf】
که گفـته با من عاشق همیشه بسـتیزی؟

مگــــــر تـو دخـتــر ایـل و تبــــار چنگــیزی؟

شراب و شهـد و شکر محض دیگران امــــا

به ظرف سینه ی من زهر اخم مـی ریزی!

چه بی ملاحـظه گفتی در آخــرین پاسخ :

برای عشــق بزرگــم حقـــــیر و ناچـــیزی

مقــــابل همــه فصــل بهــــــار و گل ریزان

به من که می رسـد انگـار فصـــل پایـیزی

برای بنــد محبـــت میـانمــــــان هــــر روز

شبـیه چـاقــوی زنجـــــان بـرنـده و تیــزی

به اعتقـاد من اینگــونه از محـــالات است

بیـــایی و به هـــوای دلــــم در آمـیـــزی !جواد مـزنـگــی

【wolf】
【wolf】
با تو می مانـَم که از نـام تو دل آذیــــن شود ...

تا که شرح عشقمان یک قصـــه ی دیرین شود

آنـقَـدَر شــور از دلـم صَــــــرفِ نگــاهــت میکنم

تا تمــام تلخـی چشمـــــــان تـو شیــرین شود

آنچنـــان پـــرشـــور میـرقصــم کــه از تـأثیــر آن

مـوجِ موهــــایِ تو هـــم یکـجــور آهنگــین شود

مطـمئنــم هـــــم زمــــان بـا دیــدنِ لبخـــندِ تو

چشمهــایم روبــروی هــر غمـــی رویـین شود

جالب است اینکه : فقـط کافیـست تا نام تو را

بر زبان آرم کـــه از آن خـــانه عطـــرآگیـن شود

« دوستَت دارم » اگر جــزوِ گنــاهان من است

دوست دارم تا گنـاهم باز هـــم سنگین شود !جواد مـزنـگــی

【wolf】
【wolf】
باشـد بـــرو بـعــد از تـــو هـم مـن می تـوانـم

سـرشـار از عـشـق و پــر از شـادی بـمـانــم،این اشک ها از شـوق یک فصل جدیـد است

دارم تـــو را از چـشـم هـایــم می تــکــانــمحـالا رهـایــم از تـــو می خـواهــم از امــروز

قــدر تـمــام لـحـظـه هـایــم را بـدانــمبــیـــزار بــودم از بـه امــیــد تــو بــودن

ایـنـکـه تــو مجـبـورم کـنـی شـاعـر بـمـانـمیـادت می آیـد حـرف شـیـریـنـم تــو بـودی

مـثـل شکـر حـل می شدی در استکانـم؟دیـدی چـگـونـه روی لـب هایـم تـرک خورد

شعـری که می شد از تـه قـلـبـم بخوانـم؟بـاشـد بــرو حـالا کـه احـسـاسـی نـداری

بـاشـد بـرو بـعـد از تــو هـم مـن می توانـم ...

شیرین خسروی

【wolf】
【wolf】
جـدال عـقـل و دل هـمـواره در مـن مـاجــرا دارد
شـبـیـه سـرزمـیـنــی کـه دو تـا فـرمـانــروا دارد

شـبیـه سـرزمـیـنـی که یـکـی در آن بـه پـا خـیـزد
یـکـی در مـن شـبــیـــه تــو خـیـــال کـودتــا دارد

منِ دل مـرده و عـشـق تـو شایـد منطـقـی باشـد
گـل نـیـلـوفـــر اغـلــب در دل مــرداب جــا دارد

تو دلگرمی ولی همپـا و همدستی نخواهد داشت
کسـی که قصـد مانـدن با من بی دسـت و پـا دارد

خودم را صرف فعل خواستن کردم ولی عمری ست
تــوانــسـتــن بــرایــم مــعـنــی نــا آشــنـــا دارد

زیـاد است انـتـظـار مـعـجـزه از مـن کـه فـرتـوتـم
پیمبـر نیسـت هر پیـری که در دستش عـصـا دارد...


"جــواد مـنـفــرد"

【wolf】
【wolf】
من پیر شدم ،دیر رسیدی،خبری نیست

مانند من آسیــمه سر و دربـدری نیستبسیار برای تـو نـوشتم غم خود را

بسیار مرا نامه ،ولی نامه بری نیستیک عمر قفس بست مسیر نفسم را

حالا که دری هست مرا بال و پری نیستحالا کـه مقدر شده آرام بگیرم

سیلاب مرا بـرده و از مـن اثری نیستبگذار که درها همگی بسته بـمانـنـد

وقتی که نگاهی نگران پشت دری نیستبگذار تبر بـر کمر شاخه بکوبد

وقتی که بهار آمد و او را ثمری نیستتلخ است مرا بودن و تلـخ است مرا عمر

در شهر به جز مرگ متـاع دگری نیستناصر حامدی

【wolf】
【wolf】
دوست دارم جستجو در جنگل موی تـو را

از خدا چیزی نمی خواهم به جز بوی تو رادخـتر زیـبای جنگل های آرام شمال !

از کـجا آورده دست باد گیسوی تو را ؟آستینت را که بـالا داده بودی دیـده انـد

خلق ، رد بوسه ی من روی بازوی تو راچشمهایت را مراقب باش ، می ترسم سگان

عــاقبت در آتـش انــدازنـد آهــوی تو راکاش جای زندگی کردن در آغوشت ، خدا

قسمتم مـی کرد مردن روی زانوی تو راناصر حامدی

شیما
شیما
دوسـتـم امـروز ازم پـرسـید:بـه نـظـرت آتـیـش جـهـنـم چـه قـدر سـوزانـه ؟؟؟
مـن :خـیـلـی کـمـتـر از زُل زدن بـه عـکـسـی کـه صـاحـبـش بـرای هـمـیـشـه تـو رو تـرکـت کـرده...!!!
(( چـقـدر درد داره از عـشـقـت یـه عـکـس مـونـده بـاشـه بـرات ))

Negar
Negar
گـاهـی بـعـضـی هـا رو ؛خـیـلـی راحـت مـیـبـخـشـی!!!

چـون دوس داری ،بـازم تـو زنـدگـیـت بـاشـن ... !!!

15 دیدگاه
1397/08/5 - 20:43 توسط موبایل · ۳ موافق

15 دیدگاه
【wolf】
【wolf】
در استکان من غزلی تازه دم بریز

مشتی زغال بر سر قلیان غم بریزهی پک بزن به سردی لبهای خسته ام

از آتش دلت سـر خاکسترم بریزگیرایی نگاه تـو در حد الکل است

در پیک چشمهای ترم عشوه کم بریزوقتی غرور مرد غزل توی دست توست

با این سلاح نظم جهان را به هم بریزبانو! تبر به دست بگیر انقلاب کـن

هرچه بت است بشکن و جایش صنم بریزلطفا اگر کلافه شدی از حضـور من

بر استوای شرجی لبهات سم بریز...!امید صباغ نو

【wolf】
【wolf】
ﺩﯾـﺪﻩ ﺍﯼ ﺷــﯿﺸــﻪ ﻫـﺎﯼ ﺍﺗـﻮﻣﺒــﯿﻞ ﺭﺍ ﻭﻗـﺘـﯽ ﺿﺮﺑــﻪ ﺍﯼ ﻣــﯽ ﺧـﻮﺭﻧـﺪ

ﻭ ﻣـﯽ ﺷـﮑﻨـﻨـﺪ !؟

ﺩﯾــﺪﻩ ﺍﯼ ﺷـﯿﺸــﻪ ﺧــﺮﺩ ﻣــﯽ ﺷــﻮﺩ

ﻭﻟــﯽ ﺍﺯ ﻫــﻢ ﻧﻤــﯽ ﭘﺎﺷــﺪ !؟

ﺍﯾـــﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﻫﻤـــﺎﻥ ﺷــﯿﺸــﻪ ﺍﻡ ؛

ﺧــﺮﺩ ﻭ ﺗــﮑـﻪ ﺗــﮑــﻪ ،

ﺍﺯ ﻫــﻢ ﻧـﻤـــﯽ ﭘــﺎﺷـﻢ ﻭﻟـــﯽ ﺷــﮑـﺴﺘـــﻪ ﺍﻡ . . .

سکوت شب
14-6.jpg سکوت شب
وقتی داری بـه یه مهر ماهی ﺩﺭﻭﻍ می‌گی

ﺁﺭﻭﻡ ﺑﻬﺖ لبخند می‌زنه

ﻭﺣﺮفو ﻋﻮﺽ می‌کنه

ﻭ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ میکنی کـه ﺑــﺎﻭﺭ ﻛﺮﺩﻩ

وقتی جایی هستی

ﻭ ﺗﻠﻔﻨشو ﺟﻮﺍﺏ نمیدی

ﻭ ﻓﻜﺮ می‌کنی کـه ﺍﻭﻥ ﻓﻜﺮ می‌کنه خوابـی

وقتی کلی ﺍﺫﻳﺘﺶ می کني

ﻭ ﺍﻭﻥ ﺑــﺎﺯ ﻫﻢ می‌ﺑﺨﺸﺘﺖ

و تـو فقط فکر میکنی کـه ساده اسـت

وقتی یه مـــهــر مــاهــی ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﺸﻤشو

ﺭﻭ خیلی ﭼﻴــﺰﻫﺎ ﻣﻴﺒﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ می‌کنه

ﺍﻣﺎ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﮔﻪ روزی ﺻﺒــﺮﺵ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺑﺮﻩ

ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ نمی‌تونی ﺑﺮﺵ گردونی

هیـــچ وقـــت

【wolf】
【wolf】
من به بعضی چهره ها چون زود عادت می کنم

پـیـششـان سـر بـر نمی آرم ، رعایت می کنم

همچـنـانکـه بـرگ خـشـکـیده نمـاند بـر درخـت

مـایـه ی رنـج تـو بـاشـم رفـع زحمـت می کنم

این دهـــــان بـاز و چـشم بی تحرک را ببخش

آنـقــدر جــذابـیـت داری کـه حـیـرت می کـنـم

کـم اگـر با دوسـتـانم می نشینم جـرم تـوست

هر کسی را دوست دارم در تـو رؤیـت می کنم

فکر کردی چیست مـوزون می کند شعـر مـرا؟

در قــدم بـرداشــتـن هـای ِ تـو دقـت می کـنم

یـک ســلامـم را اگـر پـاسـخ بـگـویی مـی روم

لـذتـش را بـا تـمـام شـهــر قـسـمـت می کنم

ترک ِ افـیـونی شبیه تو اگـر چه مشـکـل اسـت

روی دوش دیــگـــران یـک روز تـرکـت می کـنـم

تـوی دنـیـا هـم نـشـد بـرزخ کـه پـیـدا کـردمـت

می نـشیـنم تـا قـیامـت بـا تـو صحبت می کنم

کاظم بهمنی
{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو