یافتن پست: #تـو

{  Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
.

بی تابم و دل خـــسته تر از آه شبانگاه
دارد بــه کجا می بردم این غـــم جانکاه ؟

فرجــام پلنگانه ام از دست تو مــرگ است
از دست تـو ای ماه...تو ای ماه...تو ای ماه

لبخـــند بزن پنجره ی بسته ی خـود را
بگشای به روی مـــن بدجور هــوا خواه

تا دامــنه ی دامــنت آشــفته ترین است
هـــستی تو دلیل سـفر این هـــمه سیّاح

تنها روش کشف حجاب تو همین است
باید که عــمل کرد بـه قانون رضا شــاه

شیرینی و پابند اصولت وچه افسوس
فرهــاد وَش امـــا نشدی طالب اصلاح

{  Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
سـیـب سـرخ

با هر بـهانه و هـوسی عاشـقت شـده ست
فـرقی نـمی کند چه کسی عاشـقت شده ست


چیـزی ز مـاه بـودن تـو کم نـمی شود
گیـرم که برکه ای نفسی عاشـقت شده ست

ای سـیـب سـرخ غـلت زنان در مسیر رود
یک شهـر تا به من برسی عاشـقت شده ست

پر می کشی و وای به حال پـرنـده ای
کز پشت میله ی قـفسی عاشـقت شده ست

آییـنه ای و آه که هـرگـز برای تو
فرقی نـمی کند چه کسی عاشقت شده ست

...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
آغــوش مـن، فـرودگـاه
فرودهایِ اضطراریِ «تـوست»!


گـمـشـده
IMG_20190724_204200_242.jpg گـمـشـده
مست ِعشقم ٬ مست ِشوقم
مست ِدوست
مست ِمعشوقى
كه عالم مست ِ اوست ^_^


پ.ن: دوستان اگه دوست داشتین بیاین زیر این پست مشاعره :سوت

آخای خآنوم زنده بودی...
آخای خآنوم زنده بودی...
دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﻧﯿــــﺴﺖ


ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘــــــــــﯽ ﺳـﺖ


ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ


ﺑــــــﺎﯾﺪ دﺧـﺘــــﺮ ﺑـﺎﺷـﯽﺗـﺎ ﺑــــﺪاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ


دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ دراﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮔـــــــــﺮگ زﻧـﺪﮔــﯽ ﮐـﻨـﯽ


ﻫـﻤـﺎن ﺟـــــــﺎﯾـﯿـﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـــــﮕﺎﻩ


ﺗــــﻮ را ﺗـﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ اﮔــﺮ مرام بگذاری


ﻣـﺮاﻣــــــــﺖ را ﻧـــﻔـﻊ ﻣـﯽ داﻧـﻨـﺪ اﮔـﺮ ﺧــــﻮﺑـﯽ ﮐـﻨـﯽ


ﻟـﺒـﺨـــﻨـﺪ ﺑـﺰﻧـﯽ


ﺷـــــﺎدی ﮐـﻨـﯽ ﺗــــﻮ را ﻧـﺎﭘـﺎک ﻣـﯿــــﺪاﻧـﻨـﺪ


اﯾـﻨـﺠـﺎ ﺟـﺎﯾـﯽ ﺳـﺖ ﮐـﻪ


ﻫـــــﻤـﻪ ﭼـﯿـﺰت را ﻣـﯽ ﺷـﻤـﺎرﻧـﺪ


ﭘـﺲ دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎش ،ﺧــــﻮدت ﺑـﺎش


ﺑـﮕـﺬار ﮔـﺮگ ﻫـﺎی ﺷـﻬـﺮ  ﻫـــــﺮ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ ﺑــــــﮕـﻮﯾـﻨـﺪ


ﺑـﻪ دﻧـﯿـﺎ آﻣـﺪﻩ اﻧـﺪ ﺗـﺎ زوزﻩ ﺑـﮑـﺸـﻨـﺪ

...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
تـو که نیستی
من به عکس هایت می نگرم
این همان تنفسِ مصنـوعی است . . .

سکوت شب
124944354.png سکوت شب
دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﻧﯿــــﺴﺖ

ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘــــــــــﯽ ﺳـﺖ

ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ

ﺑــــــﺎﯾﺪ دﺧـﺘــــﺮ ﺑـﺎﺷـﯽﺗـﺎ ﺑــــﺪاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ

دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ دراﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮔـــــــــﺮگ زﻧـﺪﮔــﯽ ﮐـﻨـﯽ

ﻫـﻤـﺎن ﺟـــــــﺎﯾـﯿـﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـــــﮕﺎﻩ

ﺗــــﻮ را ﺗـﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ اﮔــﺮ مرام بگذاری

ﻣـﺮاﻣــــــــﺖ را ﻧـــﻔـﻊ ﻣـﯽ داﻧـﻨـﺪ اﮔـﺮ ﺧــــﻮﺑـﯽ ﮐـﻨـﯽ

ﻟـﺒـﺨـــﻨـﺪ ﺑـﺰﻧـﯽ

ﺷـــــﺎدی ﮐـﻨـﯽ ﺗــــﻮ را ﻧـﺎﭘـﺎک ﻣـﯿــــﺪاﻧـﻨـﺪ

اﯾـﻨـﺠـﺎ ﺟـﺎﯾـﯽ ﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﻫـــــﻤـﻪ ﭼـﯿـﺰت را ﻣـﯽ ﺷـﻤـﺎرﻧـﺪ

ﭘـﺲ دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎش ،ﺧــــﻮدت ﺑـﺎش

ﺑـﮕـﺬار ﮔـﺮگ ﻫـﺎی ﺷـﻬـﺮ ﻫـــــﺮ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ ﺑــــــﮕـﻮﯾـﻨـﺪ

سکوت شب
سکوت شب
باز در کوچه کسی عاشق باران شده اسـت
این دروغ اسـت ولی نام تـو عنوان شده اسـت
پرده ي صاف اتاقت بـه کناری رفته
و همین باعث یک شک دو چندان شده اسـت
فصل چشمان تـو آنقدر هوایش سرد اسـت
کـه شبیه نفس باد زمستان شده اسـت
چـه قدر فکر کنم سوء تفاهم باشد
کـه کسی پشت نفس هاي تـو پنهان شده اسـت
بس کن آقا، برو و شال وکلاهت بردار
مدتی هست دلت مثل خیابان شده اسـت
آسمان ابری و بغضی بـه گلویش انگار
موعد ریزش یکبارۀ باران شده اسـت

سکوت شب
سکوت شب
بـه مـا گفتند باید بازی کنید

گفتیم با کی ؟

گفتند با تیم دنیا

تا خواستیم بپرسیم بازی چی ؟

سوت آغاز بازی رو زدن . فقط فهمیدیم خدا تـو تیم ماست

بازی شروع شد و دنیا پشت سر هم بـه مـا گل میزد

ولی نمیدونم چرا هر وقت بـه نتیجه نگاه می‌کردم امتیاز ها برابر بود

تـو همین فکر بودم کـه خدا زد پشتم و خندید و گفت

نگران نباش تـو وقت اضافه می‌بریم حالا بازی کن

گفتم آخه چطوری ؟

بازم خندید و گفت

خیلی ساده فقط پاس بده بـه مـن

باقیش با مـن ؟

سکوت شب
download.jpg سکوت شب
عاشق شدن

مثل گوش دادن بـه صدای پیانو

توی یک کافه شلوغ می‌مونه

اگه بخوای بـه اون صدای قشنگ گوش کنی

باید چشم‌ هات را ببندی و از همه ی صداها بگذری و نشنوی

بقیه صداها واست اذيت دهنده میشه

صدای پچ‌پچ مردم ، صدای خنده‌ها

گریه‌ها ، صدای بـه هم خوردن فنجان‌ها ، حتی صدای باد

تـو واسم اون صدای قشنگ بودی

کـه مـن بـه خاطرش هیچ صدایی رو نشنیدم

سکوت شب
سکوت شب
جایی کسی منتظرم نبود

باید می زدم زیر همه ی چیز

وقتی جایی کسی منتظرت نیست

باید بزنی زیر همه ی چیز

برگ درخت ها را ببین

خاطرخواه کـه ندارند زرد می‌شوند

و خودشان را ازآن بالا پرت می‌کنند پایین

قطره هاي باران را ببین

فکر می‌کنی از سر خوشی با صورت خیس پخش زمین می‌شوند؟

حتی ستاره ها هم گاهی خودشان را پرت می‌کنند

کاش اما از جایی بیفتم

آن قدر بلند باشد کـه جسدم بـه زمین نرسد

یک عمر ازشان ترسیده ام، حوصله شان را ندارم

باید جایی را پیدا کنم کـه خیلی بلند باشد

شاید هم آنجا تـو منتظرم بودی

همیشه رفتن بهتر از ماندن بوده و مـن همیشه مانده ام

حالا اما میخواهم بزنم زیر همه ی چیز

مرد خوب
مرد خوب
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺟﻤﻼﺕ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺘﻮﮐﺪﻩ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻼﺕ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﮔﻠﭽﯿﻦ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻧﻔﺴﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻟﯿﻞ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺴﯽ
__________________________
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻘﻤﺎﻥ
ﺟﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ
__________________________
ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻌﻀﯿﺎ
ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﻪ
ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ
__________________________
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺑﻮﯾﯿﺪ
ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﻋﻄﺮﺕ ﺭﺍ ﻫﻮﺍ ﺑﺒﻠﻌﺪ
__________________________
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ
ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺳﺨﺖ
ﺗﻮ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ …
ﺟﻤﻼﺕ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﺸﻖ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺑﯽ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺳﺖ …
__________________________
ﺻﺒﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺖ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ
ﻇﻬﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮ
ﻋﺼﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺷﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ
ﻭ ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ
__________________________
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﯾﻢ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻼ ﮐﯿﻒ ﺩﺍﺭﺩ
__________________________
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻥ

سکوت شب
سکوت شب
نمی‌دانم
تـو از نفس گفتی
یا نفس از تـو
کـه تا پای عشقت نفس نفس
تمام داغ‌های جهان رابه دنبالم کشاندم

سکوت شب
سکوت شب
باز در کوچه کسی عاشق باران شده است
این دروغ است، ولی نام تـو عنوان شده است
پرده صاف اتاقت بـه کناری رفته
و همین باعث یک شک دو چندان شده است
فصل چشمان تـو آنقدر هوایش سرد است
کـه شبیه نفس باد زمستان شده است
چـه قدر فکر کنم سوءتفاهم باشد
که کسی پشت نفس‌های تو پنهان شده است
بس کن آقا، برو و شال وکلاهت بردار
مدتی هست دلت مثل خیابان شده است
آسمان ابری و بغضی بـه گلویش انگار
موعد ریزش یک‌باره باران شده اسـت

سکوت شب
سکوت شب
دیر که جواب می‌دهی نگران می‌شوم‌
می‌گویند نگرانی، عشق نیست
چند روز که صدای خنده‌هایت را نمی‌شنوم دلتنگ می‌شوم‌
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست
بـه بودنت، بـه عاشقانه‌هایت عادت کرده‌ام‌
می‌گویند عادت عشق نیست
و من هنوز حیرانم از این همه کـه درگیرم با تـو
کـه می‌گویند عشق نیست
تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست؟{-57-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو