یافتن پست: #تذكرة_الاوليا

A3man
و هو معکم.jpg A3man
سےسال بود مى گفتم: خدایا! چنین ڪن و چنان ده! چون به قدمِ اولِ معرفت رسیدم، گفتم: الهى! تو مرا باش، هرچه خواهى ڪن!

دیدگاه
1395/03/12 - 10:23 در واسه دل خودم توسط موبایل · ۶ موافق

دیدگاه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو