یافتن پست: #بیدل_دهلوی

Saye
photo_2020-10-25_23-02-42.jpg Saye
قیامت می‌کند حسرت
مپرس از طبع ناشادم...


هدیه
هدیه
*روز وصلش باید از شرم آب گردیدن که ما
در فراقش زندگی کردیم و جانی داشتیم*تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ