یافتن پست: #بهزاد_رحیمی

...خآنوم زنده بودی...
...خآنوم زنده بودی...
هر روز صبح

در را باز می‌کنم

روی بند، لباس‌هایت را پهن می‌کنم

به همسایه‌ها که نگاهم می‌کنند

لبخند می‌زنم

همین که همه فکر می‌کنند هستی

کافیست
مهرابه
مهرابه
درخت انگور

رنج‌ها کشیده‌است

که ما را

سرخوش کند@dark_mind_me

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو