یافتن پست: #بـیـوطور

هدیه
هدیه
💕
از‌میآنِ‌اشْڪٰال‌هِندسٖۍ‌عاشْق‌شِش‌گوشه‌ام...🌱

هدیه
هدیه


یا اُنْسَ کُلِ
مُستَوحِشٍ غَریب :) . . ؛

- اۍ‌ آرامشِ‌ ھر نا آرامِ تنھا !🍃

هدیه
هدیه
🐣

وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش . . .‌

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ