یافتن پست: #با_خودمم

هدیه
هدیه
تو حق نداری غم بخوری غصه بخوری اشکت بی اختیار بریزه اصلا غلط میکنی تو دلت احساس تنهایی بکنی
بیخود میکنی ته دلت خالی بشه بغض بکنی
تو مگه خدا رو نداری ؟!
اون مالک دنیا و صاحب توعه دوست نداره غصه تو رو ببینه 😌
معبود من دوستت دارم ❤

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ