یافتن پست: #ای-دوست

{  Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }
از نام دو چشم خود چه پرسی؟
......
این فتنه گرست و آن دگر شوخ........................
http://synaa.ir/i/tmp/1581767677177715_orig.jpg
ای چشم تو شوخ تر ز هر شوخ
چشم از تو ندیده شوخ تر شوخ
http://parseface.com/i/tmp/1581766900785347_orig.jpg
از نام دو چشم خود چه پرسی؟
این فتنه گرست و آن دگر شوخ
http://parseface.com/i/tmp/1581766748382312_orig.jpg
بالله! که نزاد مادر دهر
مانند تو نازنین قمر شوخ
http://parseface.com/i/tmp/1581766693188376_orig.jpg
مسکین دل عاشقان شکستند
این سنگدلان سیمبر شوخ
http://parseface.com/i/tmp/1581766659239491_orig.jpg
ترک سر خویش کن، هلالی
کین طایفه اند سر بسر شوخ
http://parseface.com/i/tmp/1581766951121872_orig.jpg

{  Սիդ@阿里陌生人 }
{ Սիդ@阿里陌生人 }

http://synaa.ir/i/tmp/1564939009397112_orig.jpg
بی دوست-شبی-نیست-كه-دیوانه-نباشم
اگر صاحب نباشم
http://synaa.ir/i/tmp/1564938875525685_orig.jpg
ای دوست اگر جان طلبی آن به تو بخشم
از جان چه عزیزتر بگو آن به تو بخشم
http://synaa.ir/i/tmp/1564938947752806_orig.jpg

{  Սիդ@阿里陌生人 }
10531470060277269224.jpg { Սիդ@阿里陌生人 }

در باغ جهان تو هم گل زیبایی

{  Սիդ@阿里陌生人 }
11236331_1470579109931133_257486586_n.jpg { Սիդ@阿里陌生人 }

بیم است که سودایت دیوانه کند ما را

در شهر به بدنامی افسانه کند ما را

دیدگاه
1398/01/12 - 19:03 ·

دیدگاه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ