یافتن پست: #ایپک_ابراهیمیان

wolf_Owl
wolf_Owl
کاش بادبادکی بودم که سر نخش در دستان تو بود.
من کوچکترین پیوند با تو را، حتی اگر به یک مو بند باشد دوست دارم...


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ