یافتن پست: #الیاس_علوی

گـمـشـده
گـمـشـده
خدا کند انگورها برسند ...
جهان مست شود
تلو تلو بخورند خیابانها ...
به شانه ی هم بزنن ،
رئیس جمهورها و گداها
مرزها مست شوند ...
برای لحظه ای تفنگ ها ، یادشان برود دریدن را ...
کاردها یادشان برود بریدن را ...
قلم ها آتش را ، آتش بس بنویسند ...
خدا کند مستی به اشیاء سرایت کند ...
پنجره ها دیوارها را بشکنند ...
و تو ... با من بزن پیاله ای دیگر
به سلامتی باغهای معلق انگور ... : )


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو