یافتن پست: #المیرا_دهنوی

آخای خآنوم زنده بودی...
آخای خآنوم زنده بودی...
مهندسی نیاز به رشته های جدید دارد!
مثلا مهندسیِ ساختن حالِ خوب و تعمیرِ آدم های افسرده،
ساختنِ یک قلبِ بی خط و خش،
یا مهندسی ساختنِ یکـ منحنی روی لب...
و حتی ساختن ذهنی بی عیب و نقص برای بیمارانِ ناتوانی ذهنی!
مهندسِ تعمیرِ نفس تنگی های مادربزرگ،
تعمیرِ آدم های ریا کار،
یا حتی تعمیرِ حالِ این روزهای خوزستان!
یا از نو ساختنِ آتش نشان های سوخته در آتشِ پلاسکو!
و مهندسیِ تعمیرِ هزاران عیب و ایرادی که آدم ها دارند...
اگر چنین رشته ای را میشد اضافه کرد،
دنیا گلستان بود!:فکر


سکوت شب
سکوت شب
احمق انواع مختلفی دارد!
یک نوع احمق داریم که دائما در گذشته اش زندگی میکند!
یک نوع هم هست، که احمقیتشان به حدیست که با وجود ضربه خوردن دوباره اعتماد میکنند و از یک سوراخ چندین بار گزیده میشوند و درس عبرت هم نمیگیرند!
یک نوع هم داریم که هر چقدر هم بدی ببینند نمیتوانن دوست نداشته باشند!
به آنها میگویند مهربان!
گاهی اوقات مهربان مترادف احمق هست!
حالا با خودت تصور کن
احمق نوع چهار که خصوصیات احمق های دیگر را یکجا باهم دارد چقدر باعث عذاب خودش میشود!
میدانی...
آدما میفهمند که احمقند!
میفهمن که دارن حماقت میکنند
اما زور قلبشان از منطق و عقلشان خیلی بیشتر است...!


گـمـشـده
گـمـشـده
میدونی فرق
"دوست داشتن" و "عاشق شدن" چیه ؟
وقتی یه آدم مهربون
مدام بهت خوبی میکنه و
همه جوره هواتو داره
بهش علاقه مند میشی ...
اما این علاقه طوری نیست که
اگه یروز نبینیش
دلتنگی پدرتو دربیاره !
فقط بخاطر خوب بودناش
بهش علاقه داری ...
اما عاشق شدن دقیقا
برعکسِ دوست داشتنِ ...
حتی اگه طرف بدترین اخلاقُ داشته باشه
حتی اگه خوردت کنه و غرورتو بشکنه...
بازم نمیتونی دوسش نداشته باشیُ
اگه حتی یک روز نبینیش یا حتی
یک ساعت ازش بی خبر باشی
بی قراری میکنی ...
مدام دلتنگی میاد سراغتُ دیوونت میکنه
به این میگن عشق ...


گـمـشـده
IMG_20181010_164603_700.jpg گـمـشـده
و کسی چه میداند...
در دل زنی که موهایش را میبافد،به خودش میرسد و دائما لبخند به لب دارد چه میگذرد...!
کسی چه میداند...
در دل مردی که دائما سیگار به دست درکوچه پس کوچه ها قدم میزند چه میگذرد...!
دنیاپرشده ازآدم های غمگینی که تظاهر میکنند شادند!


گـمـشـده
گـمـشـده
میدونی فرقِ
"دوست داشتن" و "عاشق شدن" چیه؟
وقتی یه آدم مهربونِه و مدام بهت خوبی میکنه و همه جوره هواتو داره بهش علاقه‌مند میشی
اما این علاقه طوری نیست که اگه یروز نبینیش
دلتنگی پدرتو دربیاره!
فقط بخاطر خوب بودناش بهش علاقه داری...

اما عاشق شدن دقیقا برعکسِ دوست داشتنِ...
حتی اگه طرف بدترین اخلاقُ داشته باشه
حتی اگه خوردت کنه و غرورتو بشکنه
بازم نمیتونی دوسش نداشته باشیُ
اگه حتی یک روز نبینیش یا حتی یک ساعت ازش بی‌خبر باشی بیقراری میکنی...
مدام دلتنگی میاد سراغتُ دیوونت میکنه!
به این میگن عشق...


گـمـشـده
گـمـشـده
در جواب اینکه میپرسند
هنوز تنهایی یا نه. باید گفت:
خسته تر از آنم که دوباره خودم را به کسی یاد بدهم...!{-75-}


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو