یافتن پست: #المیرا_دهنوی

گـمـشـده
گـمـشـده
میدونی فرق
"دوست داشتن" و "عاشق شدن" چیه ؟
وقتی یه آدم مهربون
مدام بهت خوبی میکنه و
همه جوره هواتو داره
بهش علاقه مند میشی ...
اما این علاقه طوری نیست که
اگه یروز نبینیش
دلتنگی پدرتو دربیاره !
فقط بخاطر خوب بودناش
بهش علاقه داری ...
اما عاشق شدن دقیقا
برعکسِ دوست داشتنِ ...
حتی اگه طرف بدترین اخلاقُ داشته باشه
حتی اگه خوردت کنه و غرورتو بشکنه...
بازم نمیتونی دوسش نداشته باشیُ
اگه حتی یک روز نبینیش یا حتی
یک ساعت ازش بی خبر باشی
بی قراری میکنی ...
مدام دلتنگی میاد سراغتُ دیوونت میکنه
به این میگن عشق ...


گـمـشـده
IMG_20181010_164603_700.jpg گـمـشـده
و کسی چه میداند...
در دل زنی که موهایش را میبافد،به خودش میرسد و دائما لبخند به لب دارد چه میگذرد...!
کسی چه میداند...
در دل مردی که دائما سیگار به دست درکوچه پس کوچه ها قدم میزند چه میگذرد...!
دنیاپرشده ازآدم های غمگینی که تظاهر میکنند شادند!


گـمـشـده
گـمـشـده
میدونی فرقِ
"دوست داشتن" و "عاشق شدن" چیه؟
وقتی یه آدم مهربونِه و مدام بهت خوبی میکنه و همه جوره هواتو داره بهش علاقه‌مند میشی
اما این علاقه طوری نیست که اگه یروز نبینیش
دلتنگی پدرتو دربیاره!
فقط بخاطر خوب بودناش بهش علاقه داری...

اما عاشق شدن دقیقا برعکسِ دوست داشتنِ...
حتی اگه طرف بدترین اخلاقُ داشته باشه
حتی اگه خوردت کنه و غرورتو بشکنه
بازم نمیتونی دوسش نداشته باشیُ
اگه حتی یک روز نبینیش یا حتی یک ساعت ازش بی‌خبر باشی بیقراری میکنی...
مدام دلتنگی میاد سراغتُ دیوونت میکنه!
به این میگن عشق...


گـمـشـده
گـمـشـده
در جواب اینکه میپرسند
هنوز تنهایی یا نه. باید گفت:
خسته تر از آنم که دوباره خودم را به کسی یاد بدهم...!{-75-}


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو