یافتن پست: #التماس_دعا

هادی
هادی


ساعات آخراست...
دلم شور ميزند
آقا چه شد حواله ی شهادت ما؟
سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
مرغ از قفس پرید و
ندا داد جبرئيل:
| اینکـــــــ
شما
و
وحشتـــــ
دنیاے
بے عَلے...|

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو