یافتن پست: #اقتصاد_مقاومتی

یا زهرا (س)
یا زهرا (س)
درباره نتیجه برداشته شدن تحریمها بزرگنمایی شد
اینطور هم پیش برویم، باز هم اتفاقی نخواهدافتاد

رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی:

دشمن احساس کرده که کشور ما و ملت ما از تحریم ضربه می بیند متاسفانه ما خودمان هم تقویت کردیم. در برهه ای تحریم را بزرگ کردیم.

هی گفتیم تحریم است تحریم است؛ از آن طرف هم برداشتن تحریم ها را تقویت کرده و بزرگ نمایی کردیم که اگر برداشته شود این اتفاق خواهد افتاد و آن اتفاق که پیش نیامد که اگر همین روال پیش برود هم اتفاق نخواهد افتاد و لذا احساس کرده که با ابزار می تواند کار را پیش ببرد.

یک دوراهی را دشمن نشان می دهد به ما. این دوراهی دروغ است. اما دو راهی دیگری هم وجود دارد. یا باید مشکلات تحریم را تحمل کنیم یا ایستادگی کنیم به وسیله . ۹۵/۱/۱

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ