یافتن پست: #استاد_شهریار

fatima
fatima
به تلخ‌کامی از آن دلخوشم که می‌ماند
بسی فسانه‌ی شیرین به یادگار از من...


📚

wolf_Owl
wolf_Owl
دلی شکسته و چنگی گسسته گیسویم
ولی به زخمه غیبی هنوز می مویم...


{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}{-118-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ