یافتن پست: #استادم-میگفت

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
1545713155861726_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*

شاعران آن هنگام که شعر در وصف یار می‌سرایند، به چشم توجه ویژه دارند؛ شاید به این سبب که چشم مهم‌ترین و فریباترین عضو صورت است. از منظر عاقلان چشم دریچه‌ای به درون و نماد دانایی و بصیرت است و برای تیر دلربایی است. اعجاب چشم در گیرایی و نقش آن در زیبایی چهره دلدار آنقدر زیاد بوده که شاعران بخش بسیاری از بهترین اشعار در وصف زیبایی خود را به توصیف و تشبیه یار و دلدار اختصاص داده‌اند

تمام اهل زمین را جهنمی کردی.....که آیه آیه یوسوس الناس است... [لینک]

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
1546793521644745_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
.......
چه ظریفانه.خلقت قلب ادم .......
به لحنی میسوزد .....
برای دلی میمیرد ...............
به نگاهی جان میگید ..............
به یادی می تپد ...................
وبه تلنگری..میشکند...........
.در نگاه حبابی#ط [لینک]

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
2Q== सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*

بعضی از گل ها زیبا هستند در طبیعت ..ولی خار دار..
گاهی انسان ها هم زیبا هستند ..ولی متاسفانه زبون تلخی دارند که باعث ازار روح میشند ..مثل
همان گل خاردار که خارش جسم راآزار میده...
دنیایی خود تون را خالی از خار های اطراف خودتون کنید

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
d3ab1c975a9b097e1e16fbe3c6e7cf5c-390x220.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
.......
چه ظریفانه.خلقت قلب ادم .......
به لحنی میسوزد .....
برای دلی میمیرد ...............
به نگاهی جان میگید ..............
به یادی می تپد ...................
وبه تلنگری..میشکند...........
.در نگاه باد

सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*
عکس-دختر-چادری-27.jpg सीयद ❤️ अली*برای(ط) نوشتم*

شاعران آن هنگام که شعر در وصف یار می‌سرایند، به چشم توجه ویژه دارند؛ شاید به این سبب که چشم مهم‌ترین و فریباترین عضو صورت است. از منظر عاقلان چشم دریچه‌ای به درون و نماد دانایی و بصیرت است و برای تیر دلربایی است. اعجاب چشم در گیرایی و نقش آن در زیبایی چهره دلدار آنقدر زیاد بوده که شاعران بخش بسیاری از بهترین اشعار در وصف زیبایی خود را به توصیف و تشبیه یار و دلدار اختصاص داده‌اند

تمام اهل زمین را جهنمی کردی.....که آیه آیه یوسوس الناس است... [لینک]

دیدگاه
1397/10/4 - 08:15 ·

دیدگاه

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ