یافتن پست: #اربابمـــ

مونا یزدی
مونا یزدی


•|پرسشۍ بد نگران ڪرده
•|منِ مجنون را


‌•|اربعین ڪربُبلا♡
•|هڪ شده درتقدیرمـ؟


#‌دلتنگم‌یاایها‌الاربابمونا یزدی
مونا یزدی
♥️∞

•|گـرتوگرفتارم ڪنـی
•|مـن باگـرفتارےخـوشم

•|داروےدردم گرتویـی
•|در،اوج بیمارےخـوشم{


ےدردم_دورت_بگردم


مونا یزدی
مونا یزدی


•|لطفـےبنمـاڪہ
•|خاڪ پایـت گـردم

•|دامـن بِتڪان
•|ڪہ تاگـدایت گـردم

•|دلتنگـــ زیارت تـوام
•|اربابمـــ

•|مـن را بہ حـرم ببر
•|فـدایت گـردم


...مونا یزدی
مونا یزدی
من زمین گیرم،گرفتارم
دعـایم ڪن حـسین‌

ازخـودم ولله بیزارم
دعایم ڪن حـسین

ناظر،من بودی و
من مُلتفت بـودم ولـے

بازهم آلوده رفتارم
دعـایم ڪن حـسین❥
تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو