یافتن پست: #اخرین-جمله

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
4401_most-beautiful-wallpaper.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

وقتی قطار هست کسی همقطار نیست{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }


از لحظه های امشب و هر شب به وسعت لحظه های رسیدن، بار رحیل بسته است !
آری دگر این انتظار نیست
این شوق مطلق است که از طلیعه ی آمدنت
بر پیکر سحر، جوانه ی نور، رسته است !
آه ای یگانه ترین ، یکتای هرم عشق !
شور حضور تو بر فرسنگ های فاصله پل عروج بسته است .

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
4.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

سکوت را دوست دارم...

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
49690943_628261784296340_511539858778239283_n.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
.امشب
کاش.در کنارم.بودید..نه در خیالم [لینک ]

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
photo-abartazeha-com-96-1145.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }


...
... به شوق تو می نویسم .
اگر که حال من اینست :
- اینجا دور و ناصبور و بی طاقت -
برای تو مانده ام ؛ اگرچه بی تو چنینم ... !
ز من مخواه که آرام شو م ، دل به لحظه بسپارم
تو خوب می دانی ...
دلم که بی نگاه تو ماند ، حال و روز لحظه همین است ...
. [لینک ]

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
42316985_1148003675356532_3887089078125985792_n.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

[لینک ]

دیدگاه
1398/01/7 - 22:29 ·

دیدگاه
{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
images { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }....
..... [لینک ]

دیدگاه
1398/01/7 - 00:11 ·

دیدگاه
{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
10531480197938849124.png { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }


[لینک ]

{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
f4c2859d41aa4f799ae3.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

می دونید چرا گل ها ی با خار بیشتر در امنیت هستند ...
چون انها عاشق لطف زیبایی شدند و پشت این عشقشان منبای عقلی داشتند

دیدگاه
1398/01/1 - 02:49 ·

دیدگاه
{  من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }
50699369_302916100365582_2216791643230478285_n.jpg { من براي تومينويسم تو براي او بخوانــــــــــــــ }

.
در من بخوان ای عزیزترین آوا
دستم بگیر ای سخی ترین دریا
بر من بتاب ای سحرترین خورشید
من را ببر ای رهاترین پرواز [لینک ]

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو