یافتن پست: #احمق_کوچک

S A J J A D,T A H E R I
image (110).jpg S A J J A D,T A H E R I
کودک درون :بخند !زود باش.
من: به چی بخندم؟
کودک درون : خب به خاطر خوشیات و شادیات بخند دیگه......
من: خب من الان که شاد نیستم !
کودک درون: داری لج میکنیااااااا !!! صدبار گفتم وقتی میگم بخند بخند دیگه......اه اصا من قهرم!!!
من: قهر نکن توهممم اع خب حداقل یه چیزی بگو که واقعا خنده دار باشه.! اونجوری بهتره.....
کودک درون: عااااااا!!!! اها گرفتم ! زندگی فوق العاد ه ای داری اینور نیست! تو بی نطیری سجاد.!:)
من: خخخخخخخ چرت نگو بچههههه .....شعر می گی فقط توام .....
سر نیشدر بلوغ ذهن: مرسی از این که به سجاد روحیه میدی ....ابله .... تو داری چرت میگی تا بخندونیش .....
من: خیلی ممنون ......
کودک درون: دیدی خندیدی.:)

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ