یافتن پست: #احسان_صفایی

wolf_Owl
wolf_Owl
مانند شعر های نزار قبانی
زنانه زیبایی ..
همچون شعرهای سهراب
زندگی در تو جریان دارد ..
و چون شعرهای نیما
سرکوبانه مرا نمیخواهی ..
و من چون شعرهای شهریار
غمیگنانه دوستت دارم ...تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ