یافتن پست: #آقابطلب

fatima
fatima
یاضامن آهو:
اے کاش در این مــ ــــــــاه خراسان باشم
در سایه ے لطفِ شــــ ️ــــــمسِ تابان باشم
آقابطلب که درچنین مـــــــــاه عزیز
بر سفره ے افطار تو مهــ ــــــــمان باشم{-35-}

پلاک
IMG_20160608_193701.jpg پلاک
حالم چنان بد است که تنها علاج من

در نسخه های پنجرہ فولاد مشهد است


{-60-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو