یافتن پست: #آغاز_امامت_امام_عصر

ᶰʸᶜᵗᵒᵖʰᶤˡᶤᴬ
ᶰʸᶜᵗᵒᵖʰᶤˡᶤᴬ
🎉🎉🎉#آغاز_امامت_امام_عصر (عج )

🌸قائم آل محمد امشب، مهمانِ حضرت زهراست...

🌸آمده زدست مادر رسم عدالَت و راهِ علی را بگیرد...

❤️مهدی جان!! ای کاش عید را کنارت بودیم آقا...

🍃ای کاش امشب پایان می یافت...
🍃ای کاش دیدن لبخندت امشب با چشم سر ممکن بود....
ای کاش...

بیا!! تا دگر نگویم ای کاش....
بیا!! تا دگر جمعه ها دلگیر نباشد...

💚💚💚💚💚


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ