راجبم چیزی ندونی به نفعته !

مشخصات

موارد دیگر
del morde
55 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(13 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

۲۰۲۰-۰۲-۱۸-۱۸-۵۰-۱۶--206328131.jpeg Screenshot_۲۰۲۰-۰۹-۰۷-۲۰-۲۷-۵۴-1.png Screenshot_۲۰۲۰-۰۹-۱۱-۱۰-۵۲-۵۴-1.png Screenshot_۲۰۲۰-۰۹-۱۰-۲۲-۲۵-۵۲-1.png
del morde
del morde
سلوم کی هست کی نیست؟؟؟؟...

del morde
del morde
ما رو به خیال دانست وافسوس زنده ایم ...

del morde
del morde
قناری که تمام عمرشو توقفس بوده به شدت از میترسه ....

del morde
del morde
من تک پرستم فقط رو عاشقانه میپرستم ...

del morde
del morde
کسی رو بخواه که دورت میگرده ...
نه کسی که هی دورش میگردی تا بلکم اتفاقی نگات کنه :D

del morde
del morde
آدمیزاد هیچ نداره چون بعد یه مدت ازیاد میره ...

دیدگاه
1399/08/13 - 19:31 ·

دیدگاه
del morde
del morde
به یاد یه نفر ثانیه هارو چال کردیم الآنم داریم خودمونو میکنیم ...

دیدگاه
1399/08/10 - 22:49 ·

دیدگاه
del morde
del morde
دل احساسش اشتباه ست ودر آخر تورو شرمنده ی میکنه ...
بدان و آگاه باش احساست تو را میزند ...

دیدگاه
1399/08/10 - 22:48 ·

دیدگاه
del morde
del morde
من انگار از این که مال خودم نیست واهمه دارم ....

del morde
del morde
ازیه جایی به بعد شناسات میشن ...

del morde
del morde
یکیو میشناسم یه زمین 10 میلیاردی داره اما مستاجره ....بهش میگیم زمینتو بفروش زندگی کن واسه خودت چرا به خودت خفت میدی ؟.....میگه نه هنوز وقت دارم کار کنم ....:Dتوی خلقت بعضی آدمات موندم خدایا ...طمعکاری دربدست آوردن پول تاچه حد آخه !!!

del morde
۲۰۲۰-۰۲-۱۸-۱۸-۵۰-۱۶--206328131.jpeg del morde
♥_♥ [لینک]

del morde
Screenshot_۲۰۲۰-۰۹-۰۷-۲۰-۲۷-۵۴-1.png del morde
{-41-}♥_♥{-41-} [لینک]

del morde
del morde
پنج ساله آشنایی من با مجازی تسلیتم باد :/....کاش آدم بیاد تومجازی یه چی یاد بگیره :/...همش متن کپی شده...چیزی که آدمو مجذوب مجازی میکنه داشتن دوسته ....وگاهی وقتا چقد نیازه این دوست {-128-}

del morde
del morde
اگه یه زمانی عاشق شدید چطور بهش حالی میکنید که دوسش دارید ((اگه باهاش رودربایستی داشتید چی؟ ))

صفحات: 1 2 3 4