مشخصات

موارد دیگر
sara
48 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(10 کاربر)

بازدیدکننده

sara
sara
همه تن چشم شدم خیر به دنبال تو گشتم

دیدگاه
1399/03/10 - 12:26 ·

دیدگاه
sara
sara
صنما
مرده ی آنم که تو جانم باشی

دیدگاه
1399/03/10 - 12:24 ·

دیدگاه
sara
sara
که جانان جان من باشد

sara
sara
جان را اگر حیات دگر هست آن تویی

دیدگاه
1399/03/8 - 00:09 ·

دیدگاه
sara
sara
دلتنگ توام که به داد دلم برسی

دیدگاه
1399/03/8 - 00:09 ·

دیدگاه
sara
sara
باید جای من باشید
تا بفهمید
چشمهایش
برای یک عمر دیوانگی کافیست

sara
sara
هوای خودت را داشته باش

این روزها

بی هوا دوستت دارم

دیدگاه
1399/03/7 - 00:57 ·

دیدگاه
sara
sara
دل یاد تو آرد
برود هوش ز هوش

دیدگاه
1399/03/7 - 00:54 ·

دیدگاه
sara
sara
خانه خراب توام .....

دیدگاه
1399/03/7 - 00:54 ·

دیدگاه
sara
sara
سرم بر سینه یار است

از عالم‌چه میخواهم

دیدگاه
1399/03/7 - 00:53 ·

دیدگاه
sara
sara
هیچ کس
هیچکس
اینجا
به تو مانند نشد

دیدگاه
1399/03/7 - 00:52 ·

دیدگاه
sara
sara
بعضی تجربه ها قشنگن

مثل دوست داشتن تو

دیدگاه
1399/03/7 - 00:51 ·

دیدگاه
sara
sara
قصه این است جهان
باتو برایم
زیباست

دیدگاه
1399/03/7 - 00:50 ·

دیدگاه
sara
sara
دوست دارمت با عشق ...

دیدگاه
1399/03/7 - 00:49 ·

دیدگاه
sara
sara
داشتن یکی مثل تو یعنی زندگی

دیدگاه
1399/03/7 - 00:49 ·

دیدگاه
صفحات: 1 2 3 4