من یه پرندم

مشخصات

موارد دیگر
سامان
6 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

24195.jpg
سامان
24195.jpg سامان
@ahmadi

سامان
سامان
@zoheir68 سلام تشنمه یه لیوان آب بیار عزیزم

دیدگاه
1395/06/14 - 15:23 ·

دیدگاه
سامان
سامان
@zoheir68 فرازی از وصیت نامه شهید حسینی راد: من را شبانه غسل دهید و قبل غسل مرا بدوزید

سامان
سامان
سامان حاضر در کارگاه رایانه

سامان
سامان
سلام سامانم

سامان
سامان
سلام

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو