سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
861 پست

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Short-birthday-congratulatory-text-8.jpg 1263148945818.jpg 1263148945220.jpg 1263148944993.jpg
delaram97
3 دنبال کننده, 10 پست
امتياز:0
Nazi
8 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
mahsa510
4 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Sad100
7 دنبال کننده, 51 پست
امتياز:1762
ali31
10 دنبال کننده, 92 پست
امتياز:3039
hadi
149 دنبال کننده, 2715 پست
امتياز:39074
hejab
29 دنبال کننده, 885 پست
امتياز:25724
atr-hejab84
17 دنبال کننده, 395 پست
امتياز:7415
pauez
53 دنبال کننده, 1147 پست
امتياز:3042
jalana
6 دنبال کننده, 16 پست
امتياز:0
wolf
21 دنبال کننده, 2012 پست
امتياز:21160
zira
44 دنبال کننده, 1632 پست
امتياز:29117

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو