سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
631 پست

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

14-6.jpg 954881693-talab-org.jpg 451254151-talab-org.jpg images.jpg
mahsa510
4 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Sad100
7 دنبال کننده, 51 پست
امتياز:1523
ali31
9 دنبال کننده, 61 پست
امتياز:1620
hadi
148 دنبال کننده, 2709 پست
امتياز:39074
hejab
29 دنبال کننده, 743 پست
امتياز:22634
atr-hejab84
17 دنبال کننده, 395 پست
امتياز:7415
pauez
52 دنبال کننده, 1073 پست
امتياز:2883
jalana
6 دنبال کننده, 11 پست
امتياز:0
wolf
18 دنبال کننده, 1373 پست
امتياز:14641
zira
40 دنبال کننده, 1258 پست
امتياز:20390

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو