سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
1133 پست

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

157731950.png 824504522.png 411529830.png 894412686.png
sa100
4 دنبال کننده, 2 پست
امتياز:259
delaram97
4 دنبال کننده, 19 پست
امتياز:0
Nazi
8 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
mahsa510
4 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Sad100
7 دنبال کننده, 52 پست
امتياز:1762
ali31
12 دنبال کننده, 101 پست
امتياز:3039
hadi
150 دنبال کننده, 2725 پست
امتياز:39074
hejab
34 دنبال کننده, 1010 پست
امتياز:29197
atr-hejab84
17 دنبال کننده, 395 پست
امتياز:7415
pauez
54 دنبال کننده, 1208 پست
امتياز:3309
jalana
6 دنبال کننده, 17 پست
امتياز:0
wolf
23 دنبال کننده, 2233 پست
امتياز:21160
zira
46 دنبال کننده, 1658 پست
امتياز:29117

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو