سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
861 پست

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Short-birthday-congratulatory-text-8.jpg 1263148945818.jpg 1263148945220.jpg 1263148944993.jpg
Nazi
8 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
ali31
10 دنبال کننده, 92 پست
امتياز:3039
shadi
75 دنبال کننده, 683 پست
امتياز:8183
payam158
13 دنبال کننده, 256 پست
امتياز:0
hejab
29 دنبال کننده, 885 پست
امتياز:25724
Elahe
15 دنبال کننده, 411 پست
امتياز:8565
wolf
21 دنبال کننده, 2012 پست
امتياز:21160
zira
44 دنبال کننده, 1632 پست
امتياز:29117
lost
20 دنبال کننده, 1157 پست
امتياز:17606

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو