سکوت شب بیانگر تمام ناگفته هایی است که شنیدنش کار هر کس نیست عجیب با آن انس گرفته ام و عجیبتر تمامش را میشنوم و با عمق وجود درک میکنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
2049 پست

دنبال‌کنندگان

(27 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20191011_205013_982.jpg AKS-10-2.jpg عکس-نوشته-شعر-عاشقانه-شاعران-معاصر.jpg عکس-پروفایل-شعر-عاشقانه-معاصر.jpg
Mehdi
6 دنبال کننده, 4 پست
امتياز:0
aliaga
70 دنبال کننده, 302 پست
امتياز:2217
Fa_teme
9 دنبال کننده, 54 پست
امتياز:692
Sare_
7 دنبال کننده, 419 پست
امتياز:0
Joly78
7 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
dearyourselfd
19 دنبال کننده, 1681 پست
امتياز:6770
Mehrabeh
27 دنبال کننده, 298 پست
امتياز:1852
saba-bano
21 دنبال کننده, 9 پست
امتياز:1239
delaram97
11 دنبال کننده, 73 پست
امتياز:968
aref110
11 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:553
voroojak
20 دنبال کننده, 33 پست
امتياز:0
Yas
10 دنبال کننده, 35 پست
امتياز:0
taheri
9 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:207
hadi
170 دنبال کننده, 2829 پست
امتياز:42323
althevarez
14 دنبال کننده, 438 پست
امتياز:7883
helma
46 دنبال کننده, 995 پست
امتياز:9035
Nazi
9 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
ali31
18 دنبال کننده, 151 پست
امتياز:3039
shadi
83 دنبال کننده, 810 پست
امتياز:8183
payam158
21 دنبال کننده, 616 پست
امتياز:3404
hejab
49 دنبال کننده, 1154 پست
امتياز:32936
Elahe
34 دنبال کننده, 1303 پست
امتياز:29317
wolf
50 دنبال کننده, 4304 پست
امتياز:53676
Sahra
65 دنبال کننده, 1811 پست
امتياز:33618
صفحات: 1 2