سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
1133 پست

دنبال‌کنندگان

(13 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

157731950.png 824504522.png 411529830.png 894412686.png
Nazi
8 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0
ali31
12 دنبال کننده, 101 پست
امتياز:3039
shadi
75 دنبال کننده, 683 پست
امتياز:8183
payam158
14 دنبال کننده, 277 پست
امتياز:0
hejab
34 دنبال کننده, 1010 پست
امتياز:29197
Elahe
18 دنبال کننده, 626 پست
امتياز:8565
wolf
23 دنبال کننده, 2233 پست
امتياز:21160
zira
46 دنبال کننده, 1658 پست
امتياز:29117
lost
22 دنبال کننده, 1228 پست
امتياز:19884

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو