سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
861 پست

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Short-birthday-congratulatory-text-8.jpg 1263148945818.jpg 1263148945220.jpg 1263148944993.jpg
سکوت شب
1263148930883.jpg سکوت شب
{-92-}

سکوت شب
1263148930524.jpg سکوت شب
{-41-}

سکوت شب
1263148929534.jpg سکوت شب
{-76-}

سکوت شب
1263148929337.jpg سکوت شب
{-67-}

سکوت شب
1263148929067.jpg سکوت شب
{-37-}

سکوت شب
1263148928783.jpg سکوت شب
{-53-}

سکوت شب
1263148928570.jpg سکوت شب
{-20-}

سکوت شب
1263148928219.jpg سکوت شب
{-9-}

سکوت شب
1263148928046.jpg سکوت شب
{-11-}{-12-}

سکوت شب
1263148927211.jpg سکوت شب
{-122-}

سکوت شب
1263148927374.jpg سکوت شب
{-117-}

سکوت شب
1263148926407.jpg سکوت شب
{-131-}

سکوت شب
1263148920098.jpg سکوت شب
{-103-}

سکوت شب
1263148920274.jpg سکوت شب
{-98-}

سکوت شب
1263148919026.jpg سکوت شب
{-110-}

صفحات: 7 8 9 10 11

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو