سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
861 پست

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Short-birthday-congratulatory-text-8.jpg 1263148945818.jpg 1263148945220.jpg 1263148944993.jpg
سکوت شب
1263148937330.jpg سکوت شب
{-176-}

سکوت شب
1263148937112.jpg سکوت شب
{-198-}

سکوت شب
1263148936878.jpg سکوت شب
{-146-}

سکوت شب
1263148936613.jpg سکوت شب
{-148-}

سکوت شب
1263148936244.jpg سکوت شب
{-126-}

سکوت شب
1263148935705.jpg سکوت شب
{-144-}

سکوت شب
1263148935364.jpg سکوت شب
{-121-}

سکوت شب
1263148935129.jpg سکوت شب
{-128-}

سکوت شب
1263148934908.jpg سکوت شب
{-133-}

سکوت شب
1263148934578.jpg سکوت شب
{-140-}

سکوت شب
1263148934081.jpg سکوت شب
{-137-}

سکوت شب
1263148932290.jpg سکوت شب
{-43-}

سکوت شب
1263148932036.jpg سکوت شب
{-53-}

سکوت شب
1263148931790.jpg سکوت شب
{-42-}

سکوت شب
1263148931518.jpg سکوت شب
{-129-}

صفحات: 6 7 8 9 10

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو