سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
861 پست

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Short-birthday-congratulatory-text-8.jpg 1263148945818.jpg 1263148945220.jpg 1263148944993.jpg
سکوت شب
1263148942905.jpg سکوت شب
{-202-}

سکوت شب
1263148942725.jpg سکوت شب
{-175-}

سکوت شب
1263148942501.jpg سکوت شب
{-185-}

سکوت شب
1263148942323.jpg سکوت شب
{-190-}

سکوت شب
1263148942133.jpg سکوت شب
{-204-}

سکوت شب
1263148941939.jpg سکوت شب
{-187-}

سکوت شب
1263148941269.jpg سکوت شب
{-200-}

سکوت شب
1263148941077.jpg سکوت شب
{-194-}

سکوت شب
1263148940649.jpg سکوت شب
{-120-}

سکوت شب
1263148940033.jpg سکوت شب
{-196-}

سکوت شب
1263148939634.jpg سکوت شب
{-201-}

سکوت شب
1263148939323.jpg سکوت شب
{-195-}

سکوت شب
1263148933751.jpg سکوت شب
{-79-}

سکوت شب
1263148938086.jpg سکوت شب
{-189-}

سکوت شب
1263148937879.jpg سکوت شب
{-182-}

صفحات: 5 6 7 8 9

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو