سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
1133 پست

دنبال‌کنندگان

(13 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

157731950.png 824504522.png 411529830.png 894412686.png
سکوت شب
new-taraneh-graphy-10.jpg سکوت شب
{-75-}

سکوت شب
new-taraneh-graphy-9.jpg سکوت شب
{-8-}

سکوت شب
new-taraneh-graphy-8.jpg سکوت شب
{-24-}

سکوت شب
new-taraneh-graphy-7.jpg سکوت شب
{-125-}

سکوت شب
new-taraneh-graphy-6.jpg سکوت شب
{-122-}

سکوت شب
new-taraneh-graphy-5.jpg سکوت شب
{-114-}

سکوت شب
new-taraneh-graphy-4.jpg سکوت شب
{-90-}

سکوت شب
new-taraneh-graphy-3.jpg سکوت شب
:باهم

سکوت شب
new-taraneh-graphy-2.jpg سکوت شب
{-99-}

سکوت شب
new-taraneh-graphy-1.jpg سکوت شب
{-85-}

سکوت شب
10531509582516052419.jpg سکوت شب
{-90-}

سکوت شب
سکوت شب
ناگهان دلت می گیرد...
حرف منت نیست اما صد برابر پس گرفت گردش دنیا
خوشا جانی! که جانانش تو باشی
تو تنها دعای قشنگ منی
دلم برایت تنگ شده...
نیم عمرت در پریشانی رود نیم دیگر در پشیمانی رود
خواستم بعد تو برگردم به خودم , خودم نبودم...
پدرم همه ی وجودمه...
از نگاهت میشه فهمید تو به من علاقه داری
خدایا کمی آرامش...

سکوت شب
سکوت شب
[لینک]

سبز شدی درد شدی سوخت دلم باختم{-168-}
دور شدی کور شدی سوختمو ساختم{-170-}
تو سیاه چاله گونت دله من حبس شد{-2-}
عشقای یکطرفه دیگه برام درد شد{-167-}

سکوت شب
نیمکت.jpg سکوت شب
{-128-}

سکوت شب
متن-غمگین-دلتنگی-دوری.jpg سکوت شب
{-96-}

صفحات: 5 6 7 8 9

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو