سکوت شب بیانگر تمام ناگفته هایی است که شنیدنش کار هر کس نیست عجیب با آن انس گرفته ام و عجیبتر تمامش را میشنوم و با عمق وجود درک میکنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
2049 پست

دنبال‌کنندگان

(27 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20191011_205013_982.jpg AKS-10-2.jpg عکس-نوشته-شعر-عاشقانه-شاعران-معاصر.jpg عکس-پروفایل-شعر-عاشقانه-معاصر.jpg
سکوت شب
سکوت شب
در حسرت گذشته ماندن، چيزی جز از دست دادن امروز نيست؛
تو فقط يكبار هجده ساله خواهی بود..
يكبار سی ساله...
يكبار چهل ساله...
و يكبار هفتاد ساله...
در هر سنی كه هستی، روزهایی بی نظير را تجربه می كنی، چرا كه مثل روزهای ديگر، فقط يكبار تكرار خواهد شد.
هر روز از عمر تو زيباست و لذتهای خودش را دارد،
به شرط آنكه زندگی كردن را بلد باشی...

" امروز را زیبا زندگی کن "

سکوت شب
سکوت شب
سردار_سلیمانی: باشهدا بودن سخت نیست
باشهدا ماندن سخته
شهدا بودن سخت نیست
شهدا ماندن سخته
راه ‌شهدا یعنی...
آتش در دستانت

سکوت شب
سکوت شب
פֿـوش بحالت سیگار

میسوزے و میروے ...

ولــے مَـלּ میـسوزم و نـِمیروم ...ت

نها شباهتماלּ ایـלּ اسـ ـت کﮧ ...

هیچکـבامماטּ صـבایماטּ בر نمیایـב ... ):

سکوت شب
سکوت شب
من
مثل بادکنکی به دست کودکی
هرجا می روی با یک نخ به تو وصلم
نخ را قطع کنی ، میروم پیش خدا !

سکوت شب
697787618.png سکوت شب
حماقت که شاخ و دم ندارد!
حماقت یعنی من که
اینقدر میروم تا تو دلتنگِ من شوی! ..
خبری از دلتنگی تو نمیشود!
برمیگردم چون
دلتنگت می شوم..!

سکوت شب
سکوت شب
شب است ...

کلنجار میروم با خودم
با دلتنگی هایم
با قلب له شده ام
با غرور شکسته ام
سراغش را بگیرم ... نگیرم ... بگیرم ... نگیرم
نزدیک صبح است ... دل را به دریا زدم
" مشترک مورد نظر در حال مکالمه می باشد "

سکوت شب
606859185.png سکوت شب
امروز هم گذشت

با مرور خاطرات دیروز

با غم نبودنت..و سکوتی سنگین

و من شتابان در پی زمان بی هدف

فقط میروم ..فقط میدوم

تا صبحی دیگر

طلوعی دیگر ...................

سکوت شب
سکوت شب
راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود !
تو … هیچ کجا نیستی…

سکوت شب
سکوت شب
باور کن من میروم
اما دلم برای جهنم گفتن هایت تنگ میشود...

سکوت شب
480485146.png سکوت شب
برای نبودن که . . .
همیشه لازم نیستــــــــــ راه دوری رفته باشی
میتوانی همین جا
پشت تمـــــــــام ِ بغضهایت ،
گم شده باشی
این روزها خوبم ، کار میکنم ، شعر میخوانم قصه می نویسم
و گـــــــــــاهی دلم که برایتــــــــــــ . . . تنگ میشود
تمام خیابانها را ،
با یادتـــــــــــ . . . پیاده میروم .

سکوت شب
سکوت شب
آدمی که میخواهد برود ،

میرود ...

داد نمیزند که من دارم میروم ...

آدمی که رفتنش را داد میزند ؛

نمیخواهد برود ...

داد میزند که نگذارند برود ...

سکوت شب
526925063.png سکوت شب
مرا قضاوت نکن رفیق!
او ساکش را بست و رفت
من ماندم و گذشته ای تلخ از یادش
گذشته ای که مرا به دار کشیده اما خیال
ندارد خلاصم کند ،
هر روز بیشتر تحلیل میروم
کار از چسب و باند و پانسمان گذشته؛
زخم به روحم رسیده
برایم دعا کن.

سکوت شب
168017824.png سکوت شب
شبها تمام جهان را بیرون اتاق می‌گذارم
وبی احتیاط تر از تمام گرامافون ها، برای رقص سایه های دیوارنشین میخوانم
من باشم وچهار دیوار و یک دولول به ارث مانده از غربت پدربزرگ
تا خود صبح، جای تمام کابوس ها خودم را نشانه میروم
یک نفر نیست به ساعتهای کوک شده بگوید
شب چه ارتباطی با خواب دارد...؟!!

سکوت شب
سکوت شب
با زبان بی زبانی بارها گفتی برو

من که دارم میروم اصرار می خواهد مگر!

سکوت شب
سکوت شب
کنار جاده نشسته ام


راننده ، چرخی را عوض می کند .


از آن جا که می آیم ، دل خوشی ندارم ؛

به آن جا که میروم نیز میل چندانی ندارم

پس

چرا بی صبرانه

به عوض کردن چرخ نگاه می کنم

صفحات: 13 14 15 16 17