سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
861 پست

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Short-birthday-congratulatory-text-8.jpg 1263148945818.jpg 1263148945220.jpg 1263148944993.jpg
سکوت شب
1263148894266.jpg سکوت شب
{-87-}

سکوت شب
1263148892477.jpg سکوت شب
{-100-}

سکوت شب
1263148892080.jpg سکوت شب
{-99-}

سکوت شب
1263148891375.jpg سکوت شب
{-104-}

سکوت شب
1263148890158.jpg سکوت شب
{-102-}

سکوت شب
1263148891049.jpg سکوت شب
{-98-}

سکوت شب
1263148886659.jpg سکوت شب
{-173-}

سکوت شب
1263148889204.jpg سکوت شب
{-168-}

سکوت شب
1263148888809.jpg سکوت شب
{-176-}

سکوت شب
1263148886659.jpg سکوت شب
{-182-}

سکوت شب
1263148886327.jpg سکوت شب
{-198-}

سکوت شب
1263148884429.jpg سکوت شب
{-201-}

سکوت شب
سکوت شب
خویش را باور کن؛ هیچ کس چون تو نخواهد آمد.
هیچ کس چون تو نخواهد زیست. گل این باغ تو باید باشی، هیچ کس چون تو نخواهد رویید.
خواب وخاموشی امروز تو را، هیچ کس بر تو نخواهد بخشید.
هیچ کس بر در این خانه نخواهد کوبید ونگوید برخیز که بهار آمده است.
تو بهاری، آری، خویش را باور کن.

سکوت شب
سکوت شب
خواهم آمد و تو را خواهم دید

در همان نقطه ی آغاز سفر

که مرا برد به دنیای دگر

تو به من می نگری

چشم هایت گویا

تپش قلب مرا می شنوند

و خیالت ای خوب

موج احساس مرا

در هیاهوی قفس می شکند

انتظار تلخ ترین واژه برای من و توست

و تو این واژه ی مجهول خرافاتی را

از لب پنجره ی کوچک تنهایی خود

ساده لوحانه تو باور کردی

و در آن لحظه

همانند شکوفایی یک گل در صبح

یا مثال وزش نرم نسیم

و همانند صدای بلبل

که بخواند عشق را در یک باغ

تو چه زیبا بودی

منتظر باش که من می آیم

خواهم آمد و تو راخواهم دید

سکوت شب
سکوت شب
نه از خاکم، نه از بادم
نه در بندم، نه آزادم
نه شیرینم، نه فرهادم
اگر آبی تر از آبم،
اگر همزاد مهتابم
بدون تو چه بی رنگم
بدون تو چه بی تابم

صفحات: 12 13 14 15 16

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو