سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
861 پست

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Short-birthday-congratulatory-text-8.jpg 1263148945818.jpg 1263148945220.jpg 1263148944993.jpg
سکوت شب
1263148904146.jpg سکوت شب
{-106-}

سکوت شب
1263148903318.jpg سکوت شب
{-108-}

سکوت شب
1263148902391.jpg سکوت شب
{-91-}

سکوت شب
1263148902171.jpg سکوت شب
{-103-}

سکوت شب
1263148901991.jpg سکوت شب
{-48-}

سکوت شب
1263148900914.jpg سکوت شب
{-51-}

سکوت شب
1263148900740.jpg سکوت شب
{-50-}

سکوت شب
1263148900555.jpg سکوت شب
{-57-}

سکوت شب
1263148900016.jpg سکوت شب
{-42-}

سکوت شب
1263148898594.jpg سکوت شب
{-99-}

سکوت شب
1263148898013.jpg سکوت شب
{-65-}

سکوت شب
1263148897152.jpg سکوت شب
{-68-}

سکوت شب
1263148895149.jpg سکوت شب
{-74-}

سکوت شب
1263148894900.jpg سکوت شب
{-81-}

سکوت شب
1263148894619.jpg سکوت شب
{-85-}

صفحات: 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو