سکوت شب بیانگر تمام ناگفته هایی است که شنیدنش کار هر کس نیست عجیب با آن انس گرفته ام و عجیبتر تمامش را میشنوم و با عمق وجود درک میکنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
2049 پست

دنبال‌کنندگان

(27 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20191011_205013_982.jpg AKS-10-2.jpg عکس-نوشته-شعر-عاشقانه-شاعران-معاصر.jpg عکس-پروفایل-شعر-عاشقانه-معاصر.jpg
سکوت شب
IMG_20190915_170212_667.jpg سکوت شب
روی چیزهایی که میتونی تغییرشون بدی تمرکز کن و تغییر چیزها رو رها کن ...

سکوت شب
IMG_20190915_170039_431.jpg سکوت شب
راز اصلی شادماندن کم توقع ماندن است...

سکوت شب
IMG_20190915_153649_126.jpg سکوت شب
دیگران رو برای اینکه نا امیدت کردن سرزنش نکن خودتو سرزنش کن که چرا توقع زیادی داشتی ...

سکوت شب
IMG_20190915_153355_821.jpg سکوت شب
خود تو بیشتر از هرکسی تو کله دنیا ارزش عشق و توجه خودت رو داری!!!

سکوت شب
IMG_20190915_153347_376.jpg سکوت شب
در هرج و مرج زندگی آرامش را پیدا کن ...

سکوت شب
IMG_20190915_153035_657.jpg سکوت شب
فاصله بینمون داره روز به روز عمیق تر میشه ...

سکوت شب
IMG_20190915_153021_619.jpg سکوت شب
من ماشین نیستم نمیتونم بعداز اینکه دلمو شکستین سریع مثله اولش کنم ...!!!

سکوت شب
IMG_20190915_153251_879.jpg سکوت شب
{-186-}

سکوت شب
IMG_20190915_153223_139.jpg سکوت شب
{-203-}

سکوت شب
138185291.png سکوت شب

سکوت شب
394254338.png سکوت شب

سکوت شب
121057460.png سکوت شب

سکوت شب
921127801.png سکوت شب
..

سکوت شب
399207455.png سکوت شب
@wolf
اگه گوفتی تو اسمون چی نوشته :دی :فاطمه :ساحل

سکوت شب
673295552.png سکوت شب

صفحات: 10 11 12 13 14