سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
861 پست

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Short-birthday-congratulatory-text-8.jpg 1263148945818.jpg 1263148945220.jpg 1263148944993.jpg
سکوت شب
1263148910582.jpg سکوت شب
{-106-}

سکوت شب
1263148910398.jpg سکوت شب
{-99-}

سکوت شب
1263148910192.jpg سکوت شب
{-102-}

سکوت شب
1263148909890.jpg سکوت شب
{-113-}

سکوت شب
1263148909711.jpg سکوت شب
{-142-}

سکوت شب
1263148909515.jpg سکوت شب
{-133-}

سکوت شب
1263148909323.jpg سکوت شب
{-134-}

سکوت شب
1263148908127.jpg سکوت شب
{-68-}

سکوت شب
1263148907923.jpg سکوت شب
{-67-}

سکوت شب
1263148907517.jpg سکوت شب
{-12-}

سکوت شب
سکوت شب
معجرههههههههههههه -اووو-


امروز ازم نپرسیدنننننننننننننننننننننننن -عشقم-


یوهووووووووووووووووووووو -بوس بوس-

سکوت شب
1263148907317.jpg سکوت شب
{-25-}

سکوت شب
1263148906805.jpg سکوت شب
{-21-}

سکوت شب
1263148906407.jpg سکوت شب
{-8-}

سکوت شب
1263148905004.jpg سکوت شب
{-4-}

صفحات: 10 11 12 13 14

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو