سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
861 پست

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Short-birthday-congratulatory-text-8.jpg 1263148945818.jpg 1263148945220.jpg 1263148944993.jpg
سکوت شب
1263148921756.jpg سکوت شب
{-120-}

سکوت شب
1263148920274.jpg سکوت شب
{-81-}

سکوت شب
1263148920098.jpg سکوت شب
{-68-}

سکوت شب
1263148919026.jpg سکوت شب
{-50-}

سکوت شب
1263148918646.jpg سکوت شب
{-65-}

سکوت شب
1263148918254.jpg سکوت شب
{-80-}

سکوت شب
1263148917133.jpg سکوت شب
{-83-}

سکوت شب
1263148916422.jpg سکوت شب
-دی-

سکوت شب
1263148916229.jpg سکوت شب
{-81-}

سکوت شب
1263148915654.jpg سکوت شب
{-74-}

سکوت شب
1263148913963.jpg سکوت شب
{-73-}

سکوت شب
1263148913458.jpg سکوت شب
{-75-}

سکوت شب
1263148912737.jpg سکوت شب
{-70-}

سکوت شب
1263148912306.jpg سکوت شب
{-7-}

سکوت شب
1263148911385.jpg سکوت شب
{-89-}

صفحات: 9 10 11 12 13

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو