سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
861 پست

دنبال‌کنندگان

(12 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

Short-birthday-congratulatory-text-8.jpg 1263148945818.jpg 1263148945220.jpg 1263148944993.jpg
سکوت شب
1263148918254.jpg سکوت شب
{-4-}

سکوت شب
سکوت شب
دوستان من دیه باس برم اینا بدجور فشار اوردن {-58-}{-59-}
بدرود تا درودی دیگر {-56-}

سکوت شب
1263148926829.jpg سکوت شب
{-88-}

سکوت شب
1263148927012.jpg سکوت شب
{-14-}

سکوت شب
1263148925894.jpg سکوت شب
{-24-}

سکوت شب
1263148925503.jpg سکوت شب
{-123-}

سکوت شب
1263148924082.jpg سکوت شب
{-54-}

سکوت شب
1263148925288.jpg سکوت شب
{-96-}

سکوت شب
1263148923360.jpg سکوت شب
{-17-}

سکوت شب
1263148919272.jpg سکوت شب
{-59-}

سکوت شب
1263148919472.jpg سکوت شب
{-27-}

سکوت شب
1263148924422.jpg سکوت شب
{-8-}

سکوت شب
1263148922419.jpg سکوت شب
{-11-}

سکوت شب
سکوت شب
واز اینا اومدننننننننننننننننننننننننننننننن{-58-}{-59-}{-68-}{-116-}

سکوت شب
1263148920948.jpg سکوت شب
...

صفحات: 8 9 10 11 12

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو