سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
1133 پست

دنبال‌کنندگان

(13 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

157731950.png 824504522.png 411529830.png 894412686.png
سکوت شب
157731950.png سکوت شب

سکوت شب
824504522.png سکوت شب

سکوت شب
411529830.png سکوت شب

سکوت شب
894412686.png سکوت شب

سکوت شب
151633355.png سکوت شب

سکوت شب
IMG_20190214_194232_652.jpg سکوت شب
من خنده زنم بر دل…
دل خنده زند بر من…
اینجاست که میخندد دیوانه به دیوانه
من خنده زنم بر غم …
غم خنده زند بر من…
اینجاست که میخندد بیگانه به دیوانه
من خنده زنم بر عقل…
او خنده زند بر من…
اینجاست که میخندد ویرانه به دیوانه
من خنده زنم بر تو…
تو خنده زنی بر من…
اینجاست که میحندیم هر دو چو دیوانه
من خنده کنم بر او…
او خنده کند بر من…
دیگر به چه میخندم دل رفت از این خانه…!!!

سکوت شب
سکوت شب
چی عجب بعد از سال ها ساینا درس شد {-101-}

سکوت شب
1053500x500_1524586673265299.jpg سکوت شب
...

سکوت شب
10531517507156926804.jpg سکوت شب
{-68-}

سکوت شب
images.jpg سکوت شب
{-77-}

سکوت شب
سکوت شب
“قلب”

اگر بتواند کسی را دوست بدارد،
خوبی ها و حتی زخم زبانهایش را نقش دیوارش میکند …

حال ،
اینکه قلب چیست، بماند…!

فقط این را میدانم؛
“قلب”

وسعتی دارد به اندازه ی حضور خدا …
من مقدس تر از قلب ، سراغ ندارم …

سکوت شب
سکوت شب
“قلب”

برکه ای ست که آرامشش به یک نگاه بهم میخورد …

سکوت شب
سکوت شب
“قلب”

قاصدکی ست که اگر پرهایش را بچینی،
دیگر به آسمان اوج نمیگیرد …

سکوت شب
سکوت شب
“قلب”

آیینه ای ست که با هر شکستن، چند تکه میشود
و یکپارچگی اش از هم می پاشد …

سکوت شب
سکوت شب
“قلب”

چاه دلخوری نیست
که به وقت بدخلقی ، سنگریزه ای بیندازی
تا صدای افتادنش را بشنوی..!

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو