مشخصات

موارد دیگر
علی
4 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

علی
علی
بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست

همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست

بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

باز می پرسمت از مساله ی دوری و عشق
و سکوت تو جواب همه ی مساله هاست


به احتمال زیاد دیگه هیچ وقت اینجا نیام
خداحافظ همه غریبه ها

علی
علی
اینجا کسی رو ندارم یعنی کلا کسی رو ندارم که باهاش حرف بزنم
ولی نمیدونم چرا هی میام انلاین میشم و آفلاین میشم
هع

علی
علی
چرا امروز ساینا بالا نمی آورد؟

علی
علی
خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا