تا ابد به آنهایی که وقت تشنگی شدید و بی آبی

قمقمه ها راخاک می کردند تا کمتر یاد آب بیفتند

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

پلاک سرخ

گروه عمومی · 23 کاربر · 202 پست
هادی
231_4343.jpg هادی
داره میگه جرئت داری دوباره امتحان کن :D

پلاک
پلاک
آیت الله بهجت (ره) فرمود:

هر وقت نیمه شب بی اختیار بیدار شدید، سریع نخوابید.

چون ملکی به اذن خدا شما رو بیدار کرده

تا با خدا هم صحبت بشی ...

اگه خیلی برات سخته بیدار شدن،

لااقل بلند شو بهشون سلام کن، بعد دوباره بخواب ...

پلاک
پلاک
ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس ﺩﻟﺶ ﻧﮕﯿﺮﻩ...

ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ...

ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﺪﻭممون ﺍﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﯿﺎﺩ...


ﺍگرم اﻭﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ...

ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ...

ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﭘﺮ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ وﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ...

ﺩﻋﺎ کنیم هیچکی ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﻪ...


ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ ﺧﺪﺍ ﺯﻭﺩ ﯾﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ...

دعا کنیم عزیزانمون در سلامت کامل باشن...


اگرم کسی عزیزش رو از دست داده روحش شاد باشه...

ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻪ...

و ﺩﻋﺎ کنیم حکمت خدا با آرزوهامون یکی باشه...

پلاک
پلاک
وقتی نردبان "عقل" را میگذاری تا
به خدا برسی،
خدا سر نردبان را می گیرد مبادا بیفتی!
اما وقتی که "دل" را نردبان می کنی
تا به او فقط کمی نزدیک شوی
پای نردبان را آنقدر تکان می دهد تا هراسان،
دلگیر و درهم و شکسته در آغوش او بیفتی….

پلاک
پلاک
ﻣﻦ ﺷﻴﻌﻪ ﺍﻡ ....

ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ 7 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻧﻔﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮑﻨﻦ ....

ﺣﺪﻭﺩﺍ 2 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻫﺴﺘﻦ ....

ﺣﺪﻭﺩﺍ 1 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻧﻔﺮ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻫﺴﺘﻦ ....

ﺣﺪﻭﺩﺍ 1 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻧﻔﺮ ﺑﻲ ﺩﻳﻦ ﻫﺴﺘﻦ ....

ﺣﺪﻭﺩﺍ 1 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻦ ....

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ

ﻓﻘﻂ ﺣﺪﻭﺩﺍ 200 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺷﻴﻌﻪ ﻫﺴﺘﻦ ....

ﻭﻗﺘﻲ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﻭ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ

ﺧﻴـــﻠﻲ ﺣـــﺮﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﻴﻌه ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻭﻣﺪﻳﻢ

ﺧﻴﻠﻲ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺮ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﺴﻴــــــــﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ

ﺧﻴــــــــــﻠﻲ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﭼﺸﻤﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ

ﺣﻀﺮﺕ ﺣﻴﺪﺭ ﻫﺴﺖ

ﺧﻴﻠﻲ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺣﻀﺮﺕ ﺧﻴﺮ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﺎ

ﺭﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﺮﺩﻥ

ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﭽﻪ ﺷﻴﻌــــــــــــــــــــــﻪ

ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮﺍﻱ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺎﺑﻮﺩﺵ ﮐﻨﯽ

پلاک
پلاک
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمْ

دلم ﻣــﮯ ﺧــﻮﺁﻫَــﺪ ﺁﺭاﻡ ﺻـِـﺪﺍﻳَﺖ ﮐُــﻨَــﻢ:

" ﺍﻟﻠّﻬُﻤـَّ ﯾـﺎ ﺷـﺎﻫـِﺪَ ﮐُـﻞِّ ﻧـَﺠْـﻮﻯ "

ﻭ ﺑـِـﮕـــــــــﻮﯾَــﻢ ﺗــﻮ ﺧــﻮﺩ ِ ﺁﺭاﻣـِـــــــــﺸــﮯ

ﻭ ﻣـَـﻦ ﺧــﻮﺩ ِ ﺧــﻮﺩ ِ ﺑــﯿــﻘَــﺮﺁﺭ...

ﺧﺪﺍﯾــــــﺎ !

ﺧــــﺮﺍﺑﺖ ﻣﯽ ﺷــــﻮﻡ ﻣﺮﺍ ﻫﺮ ﮔــــﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧـــــﻮﺍﻫﯽ ﺑﺴـــــﺎﺯ ... "

ﺍِﻟﻬـــــﯽ ﻭَ ﺭَﺑـّــــﯽ ﻣَﻦْ ﻟـــــﯽ ﻏَﯿْﺮُﮐـْـــ

پلاک
پلاک
خون شهید، جاذبه‌ی خاک را خواهد شکست؛

و ظلمت را خواهد درید؛

و معبری از نور خواهد گشود؛

و روحش را از آن، به سفری خواهد برد که برای پیمودن آن،

هیچ راهی جز شهادت وجود ندارد.شهید سید مرتضی آوینی

هادی
1232lklkl.jpg هادی

پلاک
1399014708.jpg پلاک
.

درانتظار...
درانتظار...
بیچاره ممدحسین رفت....حیوونکی بچه خوبی بود ....دلم براش میسوزه کفن هم قسمتش نشد ....خدا اگه سلاح دونست بیامرزتش...‌.

3 دیدگاه
1394/02/9 - 15:36 در پلاک سرخ توسط موبایل · ۱ موافق

3 دیدگاه
پلاک
DSCF0917.JPG پلاک
رفته بودیم آسایشگاه جانبازان، اینویکی ازجانبازابرام نوش.درنگاه اول چیزه ساده ایه.اماگه عمیق فکرکنی خیلی چیزابه دست میاری

پلاک
0053-660x330.jpg پلاک
وصیت‌نامه شهید مدافع حرم، از عاشقانه با مادر تا حفظ حجاب
عاشقانه مهدی با مادر:
مامان، مامان، مامان…
همین الانش چقدر دلم برات تنگ شده! خدا می دونه. خیلی دوستت دارم. بیشتر از اون چیزی که فکر می کنی!قدرت را ندونستم. حیف. تو دلم هزار تا حرف هست که تو این چند جمله و چند ورق جا نمیشن. و اون حس و حالش رو هم نمی تونم با قلم برات توصیف کنم. مامان، زیباترین موجود عمرم. قشنگ ترین کلمه ی عمرم، عشقم، نفسم، همه وجود، دوستت دارم شهید صابری در بخش دیگری از وصیت نامه خویش خطاب به مادر گرامیش چنین نوشته است:مامان شما لباس مشکی تنم کردی و بردیم مجلس عزاداری مدیونتم
حجاب، حجاب، حجاب
در بخشی از این وصیت نامه، شهید صابری از خانواده ی خویش دو درخواست داشته است:پدر و مادرم و خواهران گلم، صبر کنید. صبر. صبر. صبرخواهرای خوبم: حجاب حجاب حجاب فدای حضرت علی اکبر (علیه السلام)شهید صابری در انتهای وصیت نامه خویش بار دیگر خانواده گرامیش را به صبر دعوت کرده و چنین نوشته است:بابا، مامان، سرتون رو جلوی ارباب و بی بی لیلا بالا بگیرین، هزار تا مثل من نه که کل دنیا فدای یک نگاه ارباب به گل روی آقا علی اکبر (علیه السلام)،

پلاک
777-768x1024.jpg پلاک
شهیدمدافع حرم،مهدی عزیزی

پلاک
4.jpg پلاک
شهیدمدافع حرم،احسان حتم لو

پلاک
پلاک
اومد پيشم گفت: خيلي دلم گرفته. روضه ميخوني؟؟؟شايد ديگه فرصت نباشه!!!!
گفتم! برو شب عملياته! خيلي کار دارم!!!!!
رفت و با دوستش برگشت! اصرار که فقط چند دقيقه!!!!!! خواهش ميکنم ....
3تايي نشستيم
گفتم:چه روضه اي؟
گفت:دلم هواي عباس علیه السلام کرده!
منم شروع کردم!
اي اهل حرم مير علمدار نيامد.علمدار نيامد! سقاي حرم سيد و سالار نيامد.علمدار نيامد!
کلي وقت با همين2بيت گريه کردند.رهاشون کردم ب حال خودشون!
عمليات با رمز يا ابالفضل العباس شروع شد...
بيسيم زدم وضعيتشو بپرسم
گفتند:
چند لحظه قبل شهيد شد با دست بريده و نارنجک به دست !

صفحات: 10 11 12 13 14

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو