مشخصات

موارد دیگر
s-h-k
1073 پست

دنبال‌کنندگان

(52 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

_facenama_cover.png y1836_quran.jpg 9b2c3f9f830d37cc4b90e96f94aa594e-425.jpg 143925_494.jpg
s-h-k
s-h-k
پیرشدن
ربطی به شناسنامه ندارد!
همین که در دیروز زندگی کنی ...
از آینده بترسی
و زمان حال را نبینی ...
برای رسیدن به عشق خطر نکنی
شک نکن
حتی اگرجوان باشی پیر گشته ای...

s-h-k
s-h-k
امروز تو یه نشریه خوندم:
ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﭻ ﺩﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﺭﻧﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻒ ﭘﺎﺳﺖ؟
ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﻡ، ﺍﻭﻟﺶ ﻭﺿﻮﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ، ﺑﻌﺪ ﺧﺸﺘﮑﻢ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ،
ﺑﻌﺪ کمرﻡ ﺭﮒ ﺑﻪ ﺭﮒ ﺷﺪ !!!!
ﺍﻻﻧﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺷوﺮﺗﻤﻮ ﻣﯿدوزم
ﺧﯿﺮ نبینین ایشاالله{-15-}{-15-}{-15-}

s-h-k
s-h-k
طرف میره وام بگیره دو تا سوال ازش میپرسن
۱) وقت شام که گرسنه هستی سفره رو تو میندازی یا خانمت؟
میگه: خودم!
۲) تموم که میشه کی جمع میکنه؟
میگه: خانمم.
میگه وام به شما تعلق نمیگیره
چون خرت که از پل بگذره قسطاتو نمیدی!!! {-33-}{-33-}{-33-}

s-h-k
s-h-k
از تاکسی پیاده شدم درو محکم بستم
راننده گفت ۰۰ هوووووی گاو
منم دوباره در باز کردم محکم تر بستم راننده گفت چته؟
گفتم هیچی دُمم جا مونده بود {-33-}{-33-}{-33-}

s-h-k
s-h-k
ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ : الناز ﺟﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﭼﻨﺪ ؟
350 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ
ﺍﻭﻭﻭﻭﻭ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﻭﻥ ........
ﭘﺴﺮﺍ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ : یاسین ﺯﯾﺮ ﺷﻠﻮﺍﺭﯼ ﭼﻨﺪ ؟
چهارهزار ﺗﻮﻣﻦ ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺳﺮﺕ، ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﭘﺎﭼﺖ ،
ﯾﺎﺭﻭ ﻗﯿﺎﻓﺘﻮ ﺩﯾﺪﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﮔﺎﻭﯼ{-7-}{-7-}{-7-}

s-h-k
s-h-k
ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﺱ ریاضی و فیزیک و ادبیات و ...
میخونی، ﻭﻟﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ...
ﺍﺯ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ مراجع ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﺎﺩ {-15-}{-15-}{-15-}

s-h-k
s-h-k
بچه ای از مادرش پرسید :
تو چه سنی می تونم، بدون اینکه اجازه بگیرم از خونه برم بیرون؟
مادرش گفت : بابات هم هنوز به این مرحله نرسیده !

s-h-k
s-h-k
شوهرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺴﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ می‌ﺗﻮﻧﻴﺪ ﺭاﺯﻫﺎﺗﻮﻧﻮ ﺑﻬﺸﻮﻥ بگید!
ﻣﻴﺪﻭﻧﻴﻦ ﭼﺮا؟
ﭼﻮﻥ اصلا ﮔﻮﺵ ﻧﻤﻴﺪﻥ که فردا بخوان به کسی هم بگن!{-7-}{-7-}{-7-}

s-h-k
s-h-k
ما ایرانیا خودمونو دست کم میگیریم
وگرنه شما یه کنترل تلویزیون که باتریش ضعیفه رو ببر ژاپن.
اگر هیچ کدوم عقلشون رسید بکوبنش به دسته مبل تا باطریهاش عمل کنه

s-h-k
s-h-k
تحقیقات نشون داده ، امید به زندگى در بین افرادى که ...
تو یخچالشون الویه دارن دو برابر افراد عادیه ..
اونایى که نوشابه وسالادهم داشته باشن که اصلا میل به جاودانگى پیدا میکنن {-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

s-h-k
s-h-k
دیشب ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ
ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪ
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﮐﺠﺎ
ﻣﻴﺮﻳﻦ؟دختره ﻫﻢ ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﮔﻔﺖ :
ﻣﻴﺮﻡ ﮔﻮﺷﻲ ﺑﺨﺮﻡ. ﺍﺯﻳﻦ ﻟﻤﺴـــــــﯿﺎ{-7-}{-7-}{-7-}

s-h-k
s-h-k
خلق الله یه جوری برای نفهمی به خر مثال میزنن، انگار بقیه حیوانات اوقات فراغتشون رو با حل معادلات لگاریتمی پر میکنن!... الاغ بیچاره

s-h-k
s-h-k
هفته ی قبل رفته بودم ترمينال ‏کاوه ...
یهو شاگرد اتوبوس شروع کرد به داد زدن !!!
یه نفس میگفت : قُمبُلا بالا ، قُمبُلا بالا ، قُمبُلا بالا …
اتعجب کردم تو اون شلوغی !!!
آخرش فهمیدم میگه : قم برو بالا!!!!
.حتما الان داري امتحان ميكني!! {-33-}{-33-}

s-h-k
s-h-k
همیشه به جایگاه خودتون تو قلب دیگرون اهمیت بدین و سعی کنین حفظش کنید، مخصوصا تو قلب کسی که دوستتون داره چون بهترین جای دنیاست......

s-h-k
s-h-k
روی یه تابلوی بزرگی گفته بود
شیرمادر و مهر مادر جایگزینی ندارد، اما پدرم مهر مادرم را پرداخت کرد ...
گاوی خرید و من با شير آن بزرگ شدم
هیچکس حقیقت مرا نفهمید جز معلم ریاضی که همیشه میگفت گوساله بنشین {-33-}{-33-}

صفحات: 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو