شدهـ از درد بخندیـ کهـ نبآرد چشمتـ؟ منـ در این خندهـ پر غصهـ مهآرتـ دآرمـ

مشخصات

موارد دیگر
FlIrTaTiOuS gIrL
5 پست

دنبال‌کنندگان

(9 کاربر)

بازدیدکننده

FlIrTaTiOuS gIrL
FlIrTaTiOuS gIrL
گفته بودی که چرا محو تماشای منی

آن‌چنان محو که یک دم مژه برهم نزنی

مژه برهم نزنم تا که ز دستم نرود

ناز چشم تو به قدر مژه برهم‌زدنی

{-41-}{-35-}{-29-}

FlIrTaTiOuS gIrL
FlIrTaTiOuS gIrL
یادم آید که: دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم

{-41-}{-35-}

FlIrTaTiOuS gIrL
FlIrTaTiOuS gIrL
یادم آید که: شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و درآن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

{-2-}{-54-}{-48-}{-41-}{-46-}{-21-}{-11-}

FlIrTaTiOuS gIrL
FlIrTaTiOuS gIrL
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا
FlIrTaTiOuS gIrL

FlIrTaTiOuS gIrL
FlIrTaTiOuS gIrL
شدهـ در اوجـ جوآنی بآ همینـ ظاهر شآد...تآ گلو پیر کسیـ باشیـ و قسمتـ نشود؟!:(