کنار ماهم...
تنها نمیشم...

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

20 پست

برچسب‌های کاربری

selenophilia

گروه عمومی · 13 کاربر · 1392 پست
maHour
maHour
شب ها که میشود دلم همانند آسمان شب ، تاریک می شود دلتنگی های من خودشان را نمایان میکنند ، زیباست تکرار داستانی از جنس انتظار و بغض و گریه.......

maHour
maHour
تابستان فصلِ خوبى براى رفتن نبود..
نه باران مى بارد که
اشک هایم را بپوشاند..
نه برف مى بارد که
رد رفتنت آب شود..
نه برگ زردى بود که با لگد
حرص نبودنت را سرش خالى کنم..

در آن هوا ...
فقط داغ رفتنت دلم را سوزاند ،،...

maHour
maHour
از تو بسوی خودت فراری ام...:)

maHour
maHour
تو مجنون کسی گر بشوی
ماسک را احتکار خواهم کرد
کرونا موج ششمش مانده
کشورت را مزار خواهم کرد

maHour
maHour
چشماش خوشرنگه ...
شبیه آبنبات شکلاتیه...

maHour
maHour

maHour
maHour
کاشمیتونستم ازت بخوام فقط برای یک روز متعلق به من باشی
تمام روز تو را در آغوش میگرفتم میگریستم
به جبران تمام روز هایی که ترسیده بودم اما از تو فقط رویای تو را داشتم


maHour
maHour
مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت
حال من بد بود اما هیچ کس باور نداشت:(

maHour
maHour
چه دوستت دارم هایی که هرگز به هم نرسیدند و بغض شدند و فرو بردیمشان
تنها به خاطر همان جهنم دور تا دورمان
چه روزهای بسیاری که در دلتنگیش سوختیم و ساختیم و کاری از دستمان بر نیامد...
چه بسیار بودند شبهایی که گریه امان نمیداد به خفتن و چه خوابیدن هایی که فقط خواب نبودند
ما به آنها پناه میبردیم...
چه کم بود تعداد آدمهایی که مرحمی باشند روی جراحت های ما
و چه بیشمار انسان هایی که هیزم می آوردند برای شعله کشیدن جهنم اطراف


maHour
maHour
چه فریادها که به گلو نرسیده ،
در سینه بغض شدند

maHour
maHour
+چگونه خودت را ساختی؟
- زخم به زخم...

maHour
maHour
{-61-}

maHour
maHour
چه سایت شلوغ و پر جمعیتی!!!

maHour
maHour
روزامون شده غروب جمعه ای...
31 شهریوری...

maHour
maHour
Allow The Stars
To Remind You
Why The DARKNESS Is Necessary{-27-}

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15