دنیارا بردی همراهت به نابودی
دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی؟.

کاربران گروه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

درد عاشقی

گروه عمومی · 6 کاربر · 966 پست
до свидания
до свидания

до свидания
до свидания

до свидания
до свидания

до свидания
до свидания

до свидания
до свидания

до свидания
до свидания
ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻣﺘﺄﻫل


ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺮﻭﺳﯿﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ، ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﻮﻥ
ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ!!!
ﯾﻪ ﺷﺎﻡ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﺪ!
ﺑﻌﺪ ﺑﺰﻥ ﻭ ﺑﺮﻗﺺ!
ﺯﻧﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻭ ﻃﻼﻫﺎﺷﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻬﺖ!
ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻪ!
ﻣﯿﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎش!!!!...

до свидания
до свидания
یک شهر پر از آدم
و این
حجم پر از درد،
لعنت شود آن شب
که توُ را
بُرد و نیاورد.....

до свидания
до свидания
به گمانم جایی میان شعرهایم مرده ام .
همان جا که زور وزن هایش به دلتنگی هایم نرسید.
همان جا که بنیان قافیه اش ویرانی های ذهن آشفته ام را از نو نساخت.
همان جا که آرایه هایش الفبای روح بیقرارم را از بر نکرد.
همان جا که با واژه هایش به پابوس جفا رفت و بی سبب به عقلم تاخت.
و حال در من دیوانه ای نفس می کشد که سعی در کتمان خویش دارد و این است تلمیح تلخ روزگار من.

до свидания
до свидания
ساقیا در جام قلبم مِی ز جنس زهر ریز
کز مذاقش بی وفا یک دم کند از دهر خیر...

до свидания
до свидания
او عاشقِ مرگ است
او عاشقِ زندگی با درد است
او عاشقِ شب قدم زدن، دراین شهراست
او عاشقِ رفتن است، بی برگشت!!
اری...
او خودِ درد است ...

до свидания
до свидания
آدم های این روزگار؛
زندگی هایشان
همانند کویر است.
با روزهایی گرم و
شب هایی سرد و یخبندان.
ترک های بی شمار قلب هایشان
حتی اجازه نمی دهد،
امیدی به آب و آبادانی داشته باشند.
آدم های این زمانه
بیش از اندازه همانند کویرند.
همانقدر سرد،
همانقدر بدون امید
و همانقدر شکسته....

до свидания
до свидания
زندگی خلاصه ایست از :
ناخواسته به دنیا آمدن
ناگهان بزرگ شدن
مخفیانه گریستن
دیوانه وار عشق ورزیدن
و عاقبت در حسرتِ آنچه دل میخواهد
و منطق نمیپذیرد، مُردن !

до свидания
до свидания
شاید ندانی اما غمگین ترین درد مرگ نیست\
دلبسته بودن به کسی است که بدانی هست
اما..... اجازه ی بودن در کنارش را نداری... 
وفقط من میدانم این چگونه دردیست!...

до свидания
до свидания
نه وه شو آرام، نه وه روژ قه رار
دل سه ردو ملویل، وه دسیله یار
بیسه وه بشم، خه م خروار خروار
دل بیه وه ریش، فریاد روژگار

до свидания
до свидания
‏تو از همه به من نزدیک تر بودی
و رفتنت مرا از همه غمگین تر کرد
به من بگو
آخرین شاخه چطور می شکند؟...

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15