مشخصات

موارد دیگر
مونا یزدی
257 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(37 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

image_2018_06_09-06_58_28_810_Jud.jpg photo_2018-04-01_17-28-29.jpg 1522762483960362_thumb.jpg photo_2018-04-03_14-02-22.jpg
مونا یزدی
مونا یزدی


ڪولہ،بر،دوش
سفـرسمت شمامیچـسبـد

،پاےپیاده
ڪربلامـیچـسـبـد

زائرےتشنہ رسیـدو گفـت
بیش از همہ چـیز

چاے،پُر رنگ عراقـے
بہ گـدا میچـسبد

مونا یزدی
مونا یزدی


کـودکےبیـش نبـودم
بہ تـووابستہ شــدم

ایـن هم از،مرحمتِ
مـادرمولای من اسـتء(س)

مونا یزدی
مونا یزدی
•|تاحـسین ارباب باشـد
•|خـوش بہ حال نوڪرش

•|لحظہ جان دادنـش
•|آیـدبہ بالای سـرش

•|بعـداز خـدمت در حسینیہ
•|به پاس نوڪرش♡

•|جَنتـش امـضاشـود
•|بادسـت ء(س)مادرش
مونا یزدی
مونا یزدی
[❤️]

•|گفـتندڪارتان چیـست؟
•|همہ گفتیم

•|چـون بارِ عـشق را
•|بہ سر،شانہ میبریم

•|مارااگرچہ
•|بازےدنیا خـراب ڪرد

•|امابہ لطف ،ارباب
•|بهـتـریمےشماهویت_ماست

مونا یزدی
مونا یزدی


گر،طبیبِ دل
فقـط شش گوشہ اسـت

مـن مریضم
مرا،برسـانیدتاحَرمـشمونا یزدی
مونا یزدی


•|بازهـواےحَرَمت
•|ڪرده مـرا،بیمـارم

•|اربعـین
•|نـوبت دڪتردارم

مونا یزدی
مونا یزدی
[❤️]
•|از،اَزل در طَلبت
•|چـشم تَرم،گفـت،حـسین

•|هرڪجابال زدم
•|بال وپرم گفـت حـسین

•|مـادرم،دادبہ من
•|درس محـبـت اما

•|مـن حـسینی شـدم
•|ازبس،پدرم گفـت حـسـین


[❤️]

مونا یزدی
مونا یزدی
باعـشق حـسین
هرڪہ سرو ڪارندارد

خشڪیده نهالیست
پروبال،ندارد

مـاغرق گناهیم و
ز،آتش نهـراسیـم

آتـش بہ
ڪارنـدارد


مونا یزدی
مونا یزدی
سلام

مونا یزدی
مونا یزدی
شبتون حسینی
التماس دعا
یاعلی{-35-}

مونا یزدی
مونا یزدی
حسـین جان!!♡

پـدرت آمـده با
فـاطمہ امـشب

شـده و
آل عبـا دور هم انـدمونا یزدی
مونا یزدی
‌ ∞

•|یادم نمیـرودڪہ
•|همہ عزتم تویی

•|مـن پاےسفره تـو
•|شـدم محـترم حـسین❥


•|لطفۍڪہ ڪرده اےتو،بہ مـن
•|مادرم نڪرد♡☘

•|اےمہـربان تر از
•|پدرومـادرم حـسین∞مونا یزدی
مونا یزدی
ღ♡
نوڪړ،نـڒوڍڪړبلا❥
پس چۿ ڪنڍ؟!
خـودڕا بۿ شمـانړسانڍ
پس چۿ ڪنڍ؟
اڒبابـ شڊےڪھ
ڕو بۿ هړڪس نزنمــღ
نوڪۯ نڪنڊ تُ ڕا صـڍا
پس چۿ ڪنډ؟
ےمنـےارباب{}


مونا یزدی
مونا یزدی
من زمین گیرم،گرفتارم
دعـایم ڪن حـسین‌

ازخـودم ولله بیزارم
دعایم ڪن حـسین

ناظر،من بودی و
من مُلتفت بـودم ولـے

بازهم آلوده رفتارم
دعـایم ڪن حـسین❥
مونا یزدی
مونا یزدی
ازغم ڪربُ بَلایش
دل وجان بی تاب اسـت

بـےحسین بن علے(ع)
زندگـی ام بـرآب اسـت

از،اَزل حضرت حق
بـر،بـَدنم،حـک بـنـمـود

سبب خلقت تو
نوڪرےارباب اسـت

ےتوآبروےمنہ_ارباب

صفحات: 2 3 4 5 6

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو