مشخصات

موارد دیگر
مونا یزدی
255 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(37 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

image_2018_06_09-06_58_28_810_Jud.jpg photo_2018-04-01_17-28-29.jpg 1522762483960362_thumb.jpg photo_2018-04-03_14-02-22.jpg
مونا یزدی
مونا یزدی
[❤️]

•|گفـتندڪارتان چیـست؟
•|همہ گفتیم

•|چـون بارِ عـشق را
•|بہ سر،شانہ میبریم

•|مارااگرچہ
•|بازےدنیا خـراب ڪرد

•|امابہ لطف ،ارباب
•|بهـتـریمےشماهویت_ماست

مونا یزدی
مونا یزدی


گر،طبیبِ دل
فقـط شش گوشہ اسـت

مـن مریضم
مرا،برسـانیدتاحَرمـشمونا یزدی
مونا یزدی


•|بازهـواےحَرَمت
•|ڪرده مـرا،بیمـارم

•|اربعـین
•|نـوبت دڪتردارم

مونا یزدی
مونا یزدی
[❤️]
•|از،اَزل در طَلبت
•|چـشم تَرم،گفـت،حـسین

•|هرڪجابال زدم
•|بال وپرم گفـت حـسین

•|مـادرم،دادبہ من
•|درس محـبـت اما

•|مـن حـسینی شـدم
•|ازبس،پدرم گفـت حـسـین


[❤️]

مونا یزدی
مونا یزدی
باعـشق حـسین
هرڪہ سرو ڪارندارد

خشڪیده نهالیست
پروبال،ندارد

مـاغرق گناهیم و
ز،آتش نهـراسیـم

آتـش بہ
ڪارنـدارد


مونا یزدی
مونا یزدی
سلام

مونا یزدی
مونا یزدی
شبتون حسینی
التماس دعا
یاعلی{-35-}

مونا یزدی
مونا یزدی
حسـین جان!!♡

پـدرت آمـده با
فـاطمہ امـشب

شـده و
آل عبـا دور هم انـدمونا یزدی
مونا یزدی
‌ ∞

•|یادم نمیـرودڪہ
•|همہ عزتم تویی

•|مـن پاےسفره تـو
•|شـدم محـترم حـسین❥


•|لطفۍڪہ ڪرده اےتو،بہ مـن
•|مادرم نڪرد♡☘

•|اےمہـربان تر از
•|پدرومـادرم حـسین∞مونا یزدی
مونا یزدی
ღ♡
نوڪړ،نـڒوڍڪړبلا❥
پس چۿ ڪنڍ؟!
خـودڕا بۿ شمـانړسانڍ
پس چۿ ڪنڍ؟
اڒبابـ شڊےڪھ
ڕو بۿ هړڪس نزنمــღ
نوڪۯ نڪنڊ تُ ڕا صـڍا
پس چۿ ڪنډ؟
ےمنـےارباب{}


مونا یزدی
مونا یزدی
من زمین گیرم،گرفتارم
دعـایم ڪن حـسین‌

ازخـودم ولله بیزارم
دعایم ڪن حـسین

ناظر،من بودی و
من مُلتفت بـودم ولـے

بازهم آلوده رفتارم
دعـایم ڪن حـسین❥
مونا یزدی
مونا یزدی
ازغم ڪربُ بَلایش
دل وجان بی تاب اسـت

بـےحسین بن علے(ع)
زندگـی ام بـرآب اسـت

از،اَزل حضرت حق
بـر،بـَدنم،حـک بـنـمـود

سبب خلقت تو
نوڪرےارباب اسـت

ےتوآبروےمنہ_ارباب

مونا یزدی
مونا یزدی
『یااباعبـدلله』
•|ازڪودکی بہ لطف خـدا
•|قـسمـتم شـده♡
•|باافتخار
•|خـادمـےروضہ هایـتان
‌‌•|خاکِ قـدومـتان بہ
•|طلانمیدهم』
•|اربابِ مـن
•|چـَشم مـن وخاڪ پایتان
ۍشماادعاست_ارباب❤️


مونا یزدی
مونا یزدیاربعین پاےپیاده
حـرمـت مـیـچـسـبـد

پاےتاول زده
زیرعلمـت میچسبد


همہ لذت دنیا
بہ دلم تار شــده
یڪ سفـرپاےپیاده
حرمت میچسبد
مونا یزدی
مونا یزدی•|مادرم گفـت برو،روضہ
•|جَلا میگیرے♡

•|چاے آنجا بخوری
•|جام بَلامیگیری

•|پدرم گفـت اگر
•|نوڪرخوبـے باشـی

•|عاقبت تذڪره ے
•|ڪربُبَلامیگیری
صفحات: 2 3 4 5 6

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو