مشخصات

موارد دیگر
مونا یزدی
258 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(37 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

image_2018_06_09-06_58_28_810_Jud.jpg photo_2018-04-01_17-28-29.jpg 1522762483960362_thumb.jpg photo_2018-04-03_14-02-22.jpg
مونا یزدی
مونا یزدی

حال مادیوانگان
مـاه بہتراسـت♥️
مـن حسینی هسـتم ودر
،حالم خـوش تراسـت
خـوب را از بَد
نمیسازد،جداوقتِ کَرَم
گفتہ ارباب غریبم
جـنس دَرهم،بہتراسـتمونا یزدی
مونا یزدی


مـن خرابَـم،حضرت ارباب
دستـم را بگیر

جان عباسَت
جواب گریہ هایـم رابده

اےعزیزفاطمہ
شش گوشہ ات دل میبرد

التماسَت میڪنم
ڪربُ بَلایم را بـده


ےدل_بِڪنم


مونا یزدی
مونا یزدی
♥️●°


•|عـالم همہ قطره انـد
•|و،دریاسـت حـسین

•|خوبان همہ بنده اند
•|ومـولاست حـسین

•|ترسم کہ شفـاعت ڪند
•|ازقاتلِ خـویش♡

•|ازبَس ڪہ ڪَرم دارد
•|وآقاسـت حـسین

ےتوادعاست_ارباب


مونا یزدی
مونا یزدی


•|نمڪ روضہ عجـب
•|بر،بَدنم میسـازد

•|دسـت من اسـم تورا
•|روےتَنم میسـازَد

‌‌•|مادرم قـول وفـاداد
•|ڪہ بعـدازمرگم

•|پیرهـن مشڪی من را
•|ڪفنم میسـازَد

مونا یزدی
مونا یزدی
•|حسیـن‌جان ماڪہ ازفڪرتو •| شَب خواب نَداریم ولے •|در بَساطِ شَب‌ِمان •|چشمِ تَر از یادِ تو هست صلّ الله علیڪ یااباعبدالله


مونا یزدی
مونا یزدی
•|دوریـ از شـارع بیـن الحرمـین
یـکـ درد اسـت

•|و فـراق سـحر کـرب و بـلایت
سخت است


•|حـرمت؟این دلـ من؟
کـار خـدا یا قسمـت؟

•|و در این غائله
تشخیـص مقصـر سخت است
مونا یزدی
مونا یزدی


•|پرسشۍ بد نگران ڪرده
•|منِ مجنون را


‌•|اربعین ڪربُبلا♡
•|هڪ شده درتقدیرمـ؟


#‌دلتنگم‌یاایها‌الاربابمونا یزدی
مونا یزدی


•|کـاشـ شـــیخ عباس
جـایـ از مفاتــیح الجنـانـ

•|ذکــر تسـکینـ فراق
کربــلا را مـی نوشــتـ ...مونا یزدی
مونا یزدیسالہاسـت خـودت
بر،لَبـم انداختہ اے

در،سَـرم حال وهـواے
حَـرم انداختہ اے

نوڪرانت،همہ را
ڪربُبَلایـےڪردے

بازهـم اسـم مرا
ازقـلم انداختہ اے
مونا یزدی
مونا یزدی
♥️


•|آن ساعتـےخـوش اسـت
•|کہ مـن گریہ میڪنم

•|آن گریہ را بہ محـضرتان
•|هـدیہ میـڪـنـم

•|هرڪس بہ تکیه گاه وپناهی
•|دلـش خـوش اسـت♥️

•|مـن،نوڪرم
•|بہ صاحـب خـود تڪیہ میڪنم

❤️

مونا یزدی
مونا یزدی
ےروضہ

•|دَم،ڪشیـدن با دو،دَم
•|اینجـا مُیَسرمیشـود

•|چاےروضہ از دَم سینه زنان
•|دَم را گـرفت♡

ےروضه
ےعراقی
مونا یزدی
مونا یزدی
در ڪوچہ راه میروم و غصہ میخورم

وقتے ڪہ رفتہ اند ، تمام محل ، حرم

...

مونا یزدی
مونا یزدی
مادر نبوده‌ای که بدانی غم پسر

آتش به جان مادر دلتنگ می‌زند . .

مونا یزدی
مونا یزدی
شبتون حسینی {-35-}

مونا یزدی
مونا یزدی
خوابِ چایـے خوردنم را دیده‌ام در ڪربلا...


صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو