مشخصات

موارد دیگر
مونا یزدی
197 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(34 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

image_2018_06_09-06_58_28_810_Jud.jpg photo_2018-04-01_17-28-29.jpg 1522762483960362_thumb.jpg photo_2018-04-03_14-02-22.jpg
مونا یزدی
3bd4b522ff11c7c9b44fec45a0164ce7-425 مونا یزدی
دیــوونگــی یعــنی :

عکسشــو توو گوشــیت هِی نگــاه کنی ، واســه بار هــزارم . . .

انگــار تاحــالا نــدیدیش . .

بوســش کنی محــکم مث دیــوونه ها ...

مونا یزدی
72244707_24c14f017629991d922ad064db1d576f_1200.jpg مونا یزدی
؟

مونا یزدی
19e7caa5256e1d6581c061f9112c880b-425 مونا یزدی
5

مونا یزدی
c14fe2409925ce64d6479376622551be-425 مونا یزدی
حس قشنگیه وقتی ،

عروس بشی و داماد عشقت باشه ...

وقتی ؛

صُبحا بیدار شی و ببینی بغل عشقتی ...

وقتی ؛ مامان بشی و بابای بچتـــ ، عشقتـــ باشه ...

وقتی ؛ تا همیشه کنار هم باشین و هیچی جز مرگ نتونه از هم جداتون کنه .

مونا یزدی
d19610457cb6e96277423f07cf294d1a-425 مونا یزدی
قشــنگ ترین پستی که یه پســـر گذاشته بود :
.
.
.
.
.
.
.
ما به دنبال خـــوش گذراندن لحظات جوانیـــمان با آن ها ......
آنها به دنبال ساختن زنـــدگی رویایی با ما ......
ما به دنبال تکه ای از بــــدن آنها ......
و آنها به دنبال نـــــــوازشی مردانه از ما ......
گاهی اوقــــات ......
ما مردها چقــــدر بی رحــــمانه برای نوازشی
شــــهوت می طلبیــــم ......
و آن هــــا ......
نه ضعــــیف اند ......
و نه احمــــق ......
فقط مهرباننــــد همین ................!!!

مونا یزدی
4zs26klf0n5463ic64m.jpg مونا یزدی
رفتـــــ ...!!!؟؟؟؟
بــه درکـــــ .....
ناراحتــــ شـــد؟؟!!؟؟
بــه جهنــــم.....
بــرنمیگــــرده؟؟!!؟؟
فــــدای ســـرم .....
پشتـــ ســـرم حرفــــ زد؟؟!!؟؟
بــــزار واق واق کنـــه.....
خـــرابـــم کـــرد؟؟!!؟؟
غلطــ کـــــرد.....
خـــودشــــو واسمـــ گرفتـــــ؟؟!!؟؟
دل کسیــــو شکستـــــم؟؟!!؟؟
ول کــــن خــــودمــــو زدمــ بـــه بیخیـــالـــی.....
تــــو نشـــــدی؟؟!!؟؟
یکـــــی دیگـــه.....
بـــا مــــن بـــودن لیــاقتـــ میخــواستـــ کـــه تــو نــداشتــــی.....
ولـــــی.....
ایــــن خطـــ _ اینــــــم نشــــــون +
بـــــه همـــــون خـــدایــــی کــــه میپـــرستــــی.....
مــــن جـــاده رو هــــم از رفتنتــــ پشیمـــــون میکنـــم.
قــــرار نیستــــ دل کسیــــو بســــوزونـــــم ....
بـــــرعکســـــ.....
کسیــو کــــه تــــو زنــدگیــــم میـــاد اینقـــدر خــوشبختــــ میکنــــم.....
کــــه بـــرا هـــر روزی کــــه جــاش نیستــــی بــــه خـــودتــ لعنتـــــ بفـــرستــــی....

مونا یزدی
f2cf44c88f4b67ef9524908eff36a36f-425 مونا یزدی
@ReZa
پُر ام از هیاهوی زندگی

میخواهم دفن کنم غم هایم را در چال گونه ات

لطفا لبــخند بزن !

مونا یزدی
975a76b83041083730d220b17a46fb68-425 مونا یزدی
برایم کف زدند... در آغوشم گرفتند

تایید و تشویقم کردند..

من توانستم ؟

" دیگر تا ابد بر لبانم لبخندی مصنوعی مهمان است "

اما..

بین خودمان باشد...

هنوزم تنــــــــــها دلبرم " تو " هستی .

مونا یزدی
d56c10327e6892f153a6e5d542906725-425 مونا یزدی
ایـــن لحظه هــا
تنــــم یــه آغــوش گرم می خواهــــد با طـــعم عشــق نه هوس……. ..
… ایــن لحظـــه هــا
لبــانم رطوبــت لبــهایی را می خواهـــد با طعم محبت نه شهوت…
… این لحظــه ها
گیسوانـــم نوازش دستی را می خواهــد با طعم ناز نه نیـــاز…
این لحظـــه ها
تنی می خواهم که روحــــم را ارضـــا کند نه جســـمم را

مونا یزدی
f06debeea9a7389980a22fdb506b6b46-425 مونا یزدی
@ReZa
دختـــــری که
هی شیـــــطونی نکنه
گــــــــــاز نگیره
بهونه نیاره , دعوا نکنه
قـــــهر نکنه
مختـو سرویـس نکنه
حرصـت نده
حســودی نکنه
دخـتر نیــس که مـــامــان بــزرگه

مونا یزدی
مونا یزدی
یه نفر تو لیست فرندام هست

خجالت میکشم جنسیتشو بپرسم

هم سیبیل داره ، هم رژ زده

هم ته ریش داره ، هم ابرو برداشته

هم عکس با ساپورت داره ، هم کت شلوار

خلاصه هم زن زندگیه ، هم مرد رویاها….

صفحات: 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو