حضــرت ِ مــ ــاه

گروه عمومی · 21 کاربر · 105 پست
tmp018d953ebfc1aaab56a62b068c70a6d6.jpg حضــرت ِ مــ ــاه
عکس / مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین [لینک ]

دیدگاه
1394/02/30 - 12:57 در حضــرت ِ مــ ــاه توسط فید

دیدگاه
tmpce2f41efcae582fddf0bf5b70533a6c7.jpg حضــرت ِ مــ ــاه
حرف کافی نیست! [لینک ]

دیدگاه
1394/02/29 - 00:20 در حضــرت ِ مــ ــاه توسط فید

دیدگاه
tmp8ede244503b13ac2a9de9c9fb4da48b4.jpg حضــرت ِ مــ ــاه
دین حداقلی نداریم [لینک ]

دیدگاه
1394/02/29 - 00:20 در حضــرت ِ مــ ــاه توسط فید

دیدگاه
tmp5c64936c2229ae03137bf54380c9139b.jpg حضــرت ِ مــ ــاه
احتمال زیر صفر [لینک ]

دیدگاه
1394/02/29 - 00:20 در حضــرت ِ مــ ــاه توسط فید

دیدگاه
tmp326139c06f94efed6cb41f078e0e12bc.jpg حضــرت ِ مــ ــاه
فرصت همدلی [لینک ]

دیدگاه
1394/02/29 - 00:20 در حضــرت ِ مــ ــاه توسط فید

دیدگاه
tmp9a17a6da06aaebee823d522680aa810d.jpg حضــرت ِ مــ ــاه
یک فرصت بی‌نظیر [لینک ]

دیدگاه
1394/02/29 - 00:20 در حضــرت ِ مــ ــاه توسط فید

دیدگاه
حضــرت ِ مــ ــاه
شیرینی متن زندگی [لینک ]

دیدگاه
1394/02/29 - 00:20 در حضــرت ِ مــ ــاه توسط فید

دیدگاه
tmp18f06ebcfb15288738f51bdeec25b78b.jpg حضــرت ِ مــ ــاه
معجزه مردم [لینک ]

دیدگاه
1394/02/29 - 00:20 در حضــرت ِ مــ ــاه توسط فید

دیدگاه
حضــرت ِ مــ ــاه
انا اعطیناک الکوثر | علم فاطمی [لینک ]

دیدگاه
1394/02/29 - 00:20 در حضــرت ِ مــ ــاه توسط فید

دیدگاه
هادی
w398 هادی
اوتولد یافت جانبازی کند ********** میهنم ایران سرافرازی کند

اوتولد یافت تارهبر شود ********** ماهمه عاشق واودلبر شود

اوتولدیافت گردد نور عین ********** برترین آقا پس از پیر خمین

ماهمه عمار. اوباشد ولی ********** جان به قربان تو یا سید علی

سلامتی حضرتش ( صلوات )

پلاک
13911019_0121888.jpg پلاک
.

maede maz
2200.jpg maede maz
عزیزان من! ما از حصر اقتصادی نمیترسیم، ما از دخالت نظامی نمیترسیم، آن چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است. {-35-}{-35-}

درانتظار...
درانتظار...
عـــ ـاشِقــَ ـم... عـــ ـاشِقِ اون بالا سَــ ـری... اون کِـــ ـه تنـــ ـها با مــ ـا پَریـــ ـد و هرزگــ ـی نکـــ ـرد... واســ ـه مَــ ـنی کــ ـه بَــ ـندگــ ـی نکـــ ـردم...

درانتظار...
درانتظار...
خــدایــا ... تـو که انقــد با حــالی ... تو کــه عشــق ٍ منـــی... نوکـــرتم ! یه کـاری کـن قبـل از عیــد هیــچ بچــه ای تو حســرت ٍ لبــاس ٍ نــو نمــونه ...منم لباس .....تنم کنن.....

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
مدیر این گروه کیه؟{-30-}{-36-}

صفحات: 3 4 5 6 7

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو