حضــرت ِ مــ ــاه

گروه عمومی · 24 کاربر · 98 پست
حضــرت ِ مــ ــاه
شیرینی متن زندگی [لینک ]

دیدگاه
1394/02/29 - 00:20 در حضــرت ِ مــ ــاه توسط فید

دیدگاه
tmp18f06ebcfb15288738f51bdeec25b78b.jpg حضــرت ِ مــ ــاه
معجزه مردم [لینک ]

دیدگاه
1394/02/29 - 00:20 در حضــرت ِ مــ ــاه توسط فید

دیدگاه
حضــرت ِ مــ ــاه
انا اعطیناک الکوثر | علم فاطمی [لینک ]

دیدگاه
1394/02/29 - 00:20 در حضــرت ِ مــ ــاه توسط فید

دیدگاه
هادی
w398 هادی
اوتولد یافت جانبازی کند ********** میهنم ایران سرافرازی کند

اوتولد یافت تارهبر شود ********** ماهمه عاشق واودلبر شود

اوتولدیافت گردد نور عین ********** برترین آقا پس از پیر خمین

ماهمه عمار. اوباشد ولی ********** جان به قربان تو یا سید علی

سلامتی حضرتش ( صلوات )

پلاک
13911019_0121888.jpg پلاک
.

maede maz
2200.jpg maede maz
عزیزان من! ما از حصر اقتصادی نمیترسیم، ما از دخالت نظامی نمیترسیم، آن چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است. {-35-}{-35-}

درانتظار...
درانتظار...
عـــ ـاشِقــَ ـم... عـــ ـاشِقِ اون بالا سَــ ـری... اون کِـــ ـه تنـــ ـها با مــ ـا پَریـــ ـد و هرزگــ ـی نکـــ ـرد... واســ ـه مَــ ـنی کــ ـه بَــ ـندگــ ـی نکـــ ـردم...

درانتظار...
درانتظار...
خــدایــا ... تـو که انقــد با حــالی ... تو کــه عشــق ٍ منـــی... نوکـــرتم ! یه کـاری کـن قبـل از عیــد هیــچ بچــه ای تو حســرت ٍ لبــاس ٍ نــو نمــونه ...منم لباس .....تنم کنن.....

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
مدیر این گروه کیه؟{-30-}{-36-}

صفحات: 3 4 5 6 7

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو