من یک برنامه نویس و طراح سایت و کمی به فتوشاپ مسط هستم 15 سال دارم و 2 سال سابقه کار دارم

مشخصات

موارد دیگر
سید هومن مجیدی
hashtroodhome.ir
1 پست

دنبال‌کنندگان

(9 کاربر)

بازدیدکننده

1200px-HTML5_logo_and_wordmark.svg.png
ali_majidi
6 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
hadi
205 دنبال کننده, 3817 پست
امتياز:60983
Ghz4949
6 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
radin
9 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
zhr1987
7 دنبال کننده, 2 پست
امتياز:0
athama
7 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
arman
16 دنبال کننده, 238 پست
امتياز:6853
janan
6 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:3
Morvarid
8 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
shaily
6 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
umweiran
6 دنبال کننده, 2 پست
امتياز:0
mr-poch
6 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
dibasalehi
6 دنبال کننده, 3 پست
امتياز:0
ali313
6 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
ELI
7 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
pn321
6 دنبال کننده, 3 پست
امتياز:0
mnbv
6 دنبال کننده, 1 پست
امتياز:0