مولوی می گوید:مثل مرد،آب است و مثل زن ،آتش.
اگر حایل از میان آب و آتش بر داشته شود. آب بر آتش غلبه می کند وآن را خاموش می سازد.
اما اگر حایل و حاجبی میان آن دو برقرار گردد،مثل اینکه آب را در دیگی قرار دهند و آتش برابر آن دیگ روشن کنند.
آن وقت است که آتش،آب را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
اندک اندک گرم می کند و احیانا جوشش و غلیان در او بوجود می آورد.
تا آنجا که سراسر وجود او را تبدیل به بخار می سازد.


عزیز دردانه‌ی خدا، خوشنود باش که تو خود سازنده ی این حایلی.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

عزیز دردونه ی خدا

گروه عمومی · 20 کاربر · 289 پست
A3man
108 دنبال کننده, 88 پست
امتياز:2579
mahpishuni
49 دنبال کننده, 137 پست
امتياز:3432
ayda
64 دنبال کننده, 101 پست
امتياز:1360
Soheyl
17 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Hoda
63 دنبال کننده, 59 پست
امتياز:6792
Respina
64 دنبال کننده, 349 پست
امتياز:5484
omid
20 دنبال کننده, 13 پست
امتياز:182
azam78
82 دنبال کننده, 883 پست
امتياز:8647
zeinab
29 دنبال کننده, 28 پست
امتياز:518
che
38 دنبال کننده, 108 پست
امتياز:423
mohi
24 دنبال کننده, 100 پست
امتياز:1408
seyed
21 دنبال کننده, 45 پست
امتياز:381
hajjari
80 دنبال کننده, 554 پست
امتياز:26840
hejab
40 دنبال کننده, 1113 پست
امتياز:31347
abolfazllll
13 دنبال کننده, 131 پست
امتياز:1468
zahra78
17 دنبال کننده, 131 پست
امتياز:2988
zira
52 دنبال کننده, 1693 پست
امتياز:29117
atr-hejab84
20 دنبال کننده, 395 پست
امتياز:7415
sahel
15 دنبال کننده, 1288 پست
امتياز:6771

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو