مولوی می گوید:مثل مرد،آب است و مثل زن ،آتش.
اگر حایل از میان آب و آتش بر داشته شود. آب بر آتش غلبه می کند وآن را خاموش می سازد.
اما اگر حایل و حاجبی میان آن دو برقرار گردد،مثل اینکه آب را در دیگی قرار دهند و آتش برابر آن دیگ روشن کنند.
آن وقت است که آتش،آب را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
اندک اندک گرم می کند و احیانا جوشش و غلیان در او بوجود می آورد.
تا آنجا که سراسر وجود او را تبدیل به بخار می سازد.


عزیز دردانه‌ی خدا، خوشنود باش که تو خود سازنده ی این حایلی.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

عزیز دردونه ی خدا

گروه عمومی · 15 کاربر · 289 پست
A3man
101 دنبال کننده, 132 پست
امتياز:2579
mahpishuni
44 دنبال کننده, 278 پست
امتياز:5446
ayda
60 دنبال کننده, 145 پست
امتياز:1360
Soheyl
16 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Hoda
56 دنبال کننده, 229 پست
امتياز:6792
Respina
59 دنبال کننده, 357 پست
امتياز:5484
omid
19 دنبال کننده, 13 پست
امتياز:182
azam78
75 دنبال کننده, 1163 پست
امتياز:8647
zeinab
26 دنبال کننده, 33 پست
امتياز:518
che
34 دنبال کننده, 141 پست
امتياز:423
mohi
22 دنبال کننده, 114 پست
امتياز:1408
seyed
20 دنبال کننده, 45 پست
امتياز:381
hajjari
72 دنبال کننده, 2292 پست
امتياز:26840
hejab
5 دنبال کننده, 111 پست
امتياز:585

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو