مولوی می گوید:مثل مرد،آب است و مثل زن ،آتش.
اگر حایل از میان آب و آتش بر داشته شود. آب بر آتش غلبه می کند وآن را خاموش می سازد.
اما اگر حایل و حاجبی میان آن دو برقرار گردد،مثل اینکه آب را در دیگی قرار دهند و آتش برابر آن دیگ روشن کنند.
آن وقت است که آتش،آب را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
اندک اندک گرم می کند و احیانا جوشش و غلیان در او بوجود می آورد.
تا آنجا که سراسر وجود او را تبدیل به بخار می سازد.


عزیز دردانه‌ی خدا، خوشنود باش که تو خود سازنده ی این حایلی.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

عزیز دردونه ی خدا

گروه عمومی · 19 کاربر · 289 پست
A3man
107 دنبال کننده, 88 پست
امتياز:2579
mahpishuni
48 دنبال کننده, 276 پست
امتياز:5446
ayda
64 دنبال کننده, 101 پست
امتياز:1360
Soheyl
17 دنبال کننده, 0 پست
امتياز:0
Hoda
63 دنبال کننده, 59 پست
امتياز:6792
Respina
64 دنبال کننده, 349 پست
امتياز:5484
omid
20 دنبال کننده, 13 پست
امتياز:182
azam78
82 دنبال کننده, 883 پست
امتياز:8647
zeinab
29 دنبال کننده, 28 پست
امتياز:518
che
38 دنبال کننده, 108 پست
امتياز:423
mohi
24 دنبال کننده, 100 پست
امتياز:1408
seyed
21 دنبال کننده, 45 پست
امتياز:381
hajjari
80 دنبال کننده, 554 پست
امتياز:26840
hejab
28 دنبال کننده, 828 پست
امتياز:24311
abolfazllll
12 دنبال کننده, 122 پست
امتياز:1177
zahra78
16 دنبال کننده, 131 پست
امتياز:2988
zira
44 دنبال کننده, 1547 پست
امتياز:27248
atr-hejab84
17 دنبال کننده, 395 پست
امتياز:7415

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو