مشخصات

موارد دیگر
حلما
318 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(20 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20180422_190528_466.jpg IMG_20180314_171638.jpg thumb_HamMihan-201723703417919648441513976396.652.jpg 500x500_1513626952987885.jpg
حلما
حلما
گاهی در میان این همه هیاهو...

در میان این همه خبر!!

در میان این همه پیام!!!

دلم تنها لک میزند برای گرفتن خبری از تو!!!

.

.

معنای جدید تنهای یعنی همین...

همه باشند و تو نباشی

حلما
حلما
جمعه یک روز است، مثل روزهای دیگرهفته
واین طفلی هیچ گناهی ندارد
که دلگیر صدایش میزنیم
فقط آنقدرجمعه هابیکاریم
که یک دل سیر به یک نفرفکرمیکنیم
همین هم دلتنگمان میکند
آنوقت همه چیز رامی اندازیم گردن جمعه
تاکسی نفهمد،ما هنوزهم به یک نفری که مدت ها نیست
فکرمیکنیم...

حلما
حلما
هوای آمدن نداری ..به جانم رسیده هوای خواستنت ...

حلما
حلما
می شود....
شورش را دربیاوری..
من به این دوست داشتن ها
قانع ......
نیستم ....

حلما
حلما
هر کجا میروم ظلم می بینم
و همه می گویند

نگران نباش
خدا جای حق نشسته
خدایا
می شود از جای حق بلند شوی
تا حق سر جایش بنشیند .

حلما
۲۰۱۷-۱۱-۱۵-۲۲-۵۸-۲۲-530905203-1.jpg حلما
....

حلما
حلما
دیگر
نمیتوانم
فراموشت
کنم
فقط می توانم
در عاشقانه ترین حالتِ ممکنم
دیوانه ات
شوم .

حلما
images-1.jpg حلما
{-41-}

حلما
حلما
تنهـا مـرگ اسـت کـه دروغ نمـیگویـد! حـضور مـرگ همـۀ موهومـات را
نیست و نابود میکند. مابچۀ مرگ هستیم و مرگ اسـت کـه مـارا ازفریب هـای
زندگی نجات میدهد، و درته زندگی اوست که مارا صدا میزنـد و بـه سـوی
خودش میخواند. در سن هائی که ما هنوز زبان مردم را نمیفهمیم اگـر گـاهی
در میان بازی مکث میکنیم، بـرای ایـن اسـت کـه صـدای مـرگ را بـشنویم. و
درتمام مدت زندگی مرگ است که به ما اشاره میکند. آیا برای کسی اتفـاق
نیفتاده که ناگهان و بـدون دلیـل بـه فکـر فرو بـرود و بـه قـدری در فکـر غوطـه ور
بـشود کـه از زمـان و مکـان خـودش بیخبـر بـشود و ندانـد کـه فکـر چـه چیـز را
مـیکنـد؟ آنوقـت بعـد بایـد کوشـش بکنـد بـرای اینکـه بـه وضـعیت و دنیـای
ظاهری خودش دوباره آگاه و آشنا بشود. این صدای مرگ است.
کور
هدایت
{-128-}

حلما
حلما
هر قدر انسان شریف‌تر و نجیب‌تر و حساس‌تر باشد، از جنایت دیگران بیشتر رنج می‌برد، و این دو علت دارد:

«یکی اینکه خود را مستحق خیانت نمی‌بیند، و دیگر اینکه منتظر نیست که سایرین با او عملی کنند که خود او با سایرین نکرده است!»سه تفنگدار

الکساندر دوم

حلما
حلما
از يك جايي به بعد در زندگي چيزهايي كه خيلي مهم بوده اندكمرنگ مي شوند.
آنقدر كمرنگ كه ديگر اصلا به نظرنمي آيند. من در ده سالگي ديگر نگران خراب شدن هيچ اسباب بازي نشدم. دربيست سالگي ديگر از گم شدن درخيابان نترسيدم، دربيست و پنج سالگي نمره هيچ درسي مرا آنقدر ناراحت نكرد كه اشك بريزم، در سي سالگي قضاوتها برايم كمرنگ شد و ... خلاصه اينكه مدتهاست به دغدغه هايم مي گويم: ده سال ديگر از كنارهم مي گذريم بي آنكه حتي براي هم دست تكان دهيم.

حلما
حلما
تنها وظیفه ات این است که همان شوی که هستی.
قوی باش، در غیر این صورت ،تا ابد‌،برای بزرگ جلوه کردن؛از دیگران استفاده خواهی کرد.

حلما
حلما
منو به محبت دو روزه مهمون کردی
همه عالم میدونستن که بری میمیرم
اما رفتی و همه عالمو حیرون کردی
خیلی ممنون واسه هرچی که اوردی به سرم

حلما
حلما
چندتا عکس یادگاری
با یه بغضو چندتا نامه
چندتا آهنگ قدیمی
که همه دلخوشیامه
آینه ای که رو به رومه
غرق تو بهت یه تصویر
بارونای پشت شیشه
من و تنهایی و تقدیر
دست من نیست نفسم
از عطر تو کلافه می شه
لحظه ای که حسی از تو
به دلم اضافه می شه

حلما
حلما
ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﯿﺪ #ﺁﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ #ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﭼﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﻭ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟
#ﻋﺸﻖ_ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ،
ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ #ﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ هیچ‌کس ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ،
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﯿﻮﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ #ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ،
ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﯽ‌ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ
ﻭ ﺁﺧﺮﺵ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺮﻩ گدﺍﺧﺘﻪ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ...صفحات: 2 3 4 5 6

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو